AIDS / HIV

AIDS wordt veroorzaakt door een infectie met het HIV virus. AIDS is een voorbeeld van zo'n ziekte met een lange incubatieperiode die zich binnen enkele decennia wereldwijd verspreid heeft. Momenteel zijn meer dan 33 miljoen mensen besmet met het Human Immunodeficiency Virus (HIV), het virus dat AIDS veroorzaakt. Hoewel sommige mensen de infectie onder controle lijken te hebben, overlijdt het merendeel van de geïnfecteerde personen aan AIDS doordat het virus het afweersysteem vernietigt. De ziekte kan worden vertraagd met bepaalde (relatief kostbare) antivirale geneesmiddelen, maar men is er nog niet in geslaagd de epidemie te beheersen. Het lijkt erop dat alleen vaccins de verspreiding van HIV/AIDS een halt kunnen toeroepen.

Modelsytemen

Hoewel HIV alleen mensen en chimpansees kan infecteren, blijkt er bij makaken een HIV achtig virus te zijn (Simian Immunodeficiency Virus: SIV) dat een vergelijkbaar ziekte beeld geeft als HIV infectie bij de mens. Met behulp van dit apenmodel onderzoekt het BPRC de biologie alsmede de pathologie van het HIV virus. Voor de ontwikkeling van AIDS vaccins is het van belang om makaken met een deel van het HIV virus te infecteren. Wetenschappers zijn er in geslaagd om het SIV virus van een human HIV jasje te voorzien (SHIV) zodat vaccins gericht tegen de buitenkant van het HIV virus kunnen worden getest. Beide modelsystemen zijn op het BPRC geïmplementeerd

Handing out medication

Onderzoek

Een belangrijk deel van het AIDS / HIV vaccin onderzoek spitst zich toe op het vinden van de optimale combinaties van HIV-eiwitten die in deze kandidaat-vaccins kunnen worden gebruikt en het optimaliseren van de manier waarop deze eiwitten aan het afweersysteem kunnen worden gepresenteerd. Op dit onderzoeksgebied blijft het BPRC werken aan de ontwikkeling van vaccinatiestrategieën die gebruik maken van nieuwe combinaties HIV-eiwitten. Naast deze profylactische vaccins (ter voorkoming van infectie), wordt ook onderzoek gedaan naar therapeutische/interventie vaccinatie strategieën (het vaccineren van geïnfecteerde individuen zodat het immuunsysteem de reeds aanwezige infectie onder controle houdt of opruimt).

Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op de werkingsmechanisme(n) van vaccins tegen HIV. Als een vaccin bescherming biedt tegen een experimentele infectie met een bepaald virus, is het erg belangrijk te weten welk(e) mechanisme(n) of activiteit van het afweersysteem verantwoordelijk is voor deze beschermende werking. Als we deze zgn. 'correlatie van bescherming' weten, kunnen op basis van deze wetenschap, nieuwe en wellicht krachtigere vaccins ontwikkeld worden.