Het BPRC in beeld

20 april 2017

BPRC - 1. Het BPRC in beeld

Onderzoek met apen roept bij veel mensen vragen op. Waarom worden apen voor medisch onderzoek gebruikt, hoe gebeurt dit en wat is het belang van dit soort onderzoek?

Om inzicht te geven in het belang van dit onderzoek heeft het BPRC meegewerkt aan een documentaire voor de BBC over nut en noodzaak van het gebruik van apen als proefdier. De documentaire is online te zien via iPlayer op BBC3 (alleen in de UK).