Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland

8 juli 2016

BPRC - 1. Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland

De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de opdracht om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren.

Als onderdeel van deze opdracht heeft de commissie de voor Nederlandse onderzoekers beschikbare grootschalige onderzoeksfaciliteiten in kaart gebracht. De gegevens met betrekking tot deze onderzoeksinstellingen zijn in een interactieve vorm weergegeven op de website www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Het BPRC is een van de onderzoeksinstituten die in deze database zijn opgenomen.