Het Epstein Barr Virus (EBV) kan het humane immuunsysteem ontregelen met ziekte als gevolg

20 juni 2017

BPRC - 1. Het Epstein Barr Virus (EBV) kan het humane immuunsysteem ontregelen met ziekte als gevolg

BPRC onderzoekers hebben eerder laten zien dat een aan EBV gerelateerd virus het immuunsysteem van apen kan ontregelen op een manier die de ziekte multiple sclerose (MS) kan veroorzaken (http://www.bprc.nl/nl/artikel/infectie-met-een-aan-epstein-barr-gerelateerd-virus-ontregelt-het-immuunsysteem-van-apen). Dit werk is eerder beschreven in het blad Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical

In samenwerking met onderzoekers uit Nottingham (UK) hebben de BPRC wetenschappers bestudeerd of bovenstaande kennis ook van toepassing is op de mens.

Normaal gesproken worden onderdelen van het eigen lichaam niet aangevallen door het immuunsysteem. Bij MS gebeurt dit wel en reageert het immuunsysteem op het myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), een eiwit dat onderdeel uitmaakt van de beschermende laag om zenuwen. De onderzoekers vonden dat normale B-cellen, cellen van het immuunsysteem, dit eiwit afbreken zodat andere cellen van het immuunsysteem, T cellen, niet geactiveerd worden en er geen reactie plaatsvindt.

EBV geïnfecteerde B-cellen breken het MOG-eiwit echter maar ten dele af waardoorT-cellen ggestimuleerd  kunnen worden om het MOG eiwit in de beschermlaag om de zenuwen aan te vallen. Dit kan vervolgens MS veroorzaken. De onderzoekers hebben ook het mechanisme van de afbraak van de gedeeltelijke afbraak van het MOG- eiwit bestudeerd. Ze vonden dat een overlevingsmechanisme van EBV geïnfecteerde B cellen, autofagie genaamd, ertoe kan leiden dat onderdelen van het MOG eiwit beschermd worden tegen afbraak en daardoor zichtbaar worden voor het immuunsysteem en T-cellen tot ongewenste activiteit kunnen aanzetten.

Dit werk, gepubliceerd in the Journal of Immunology (http://www.jimmunol.org/content/early/2017/06/07/jimmunol.1700178) laat zien hoe bij met EBV geïnfecteerde B-cellen in de mens sneller een (ongewenste) reactie tegen het eigen lichaam kan optreden dan bij ongeïnfecteerde B-cellen.