Innovatieve technologie leidt tot ontdekking van nieuwe geneesmiddelen met unieke eigenschappen tegen malaria

8 september 2016

BPRC - 1. Innovatieve technologie leidt tot ontdekking van nieuwe geneesmiddelen met unieke eigenschappen tegen malaria

Er bestaat slechts een beperkte groep geneesmiddelen met activiteit tegen malaria. Bovendien treedt in toenemende mate resistentie op tegen de bestaande middelen. Wetenschappers hebben een innovatieve manier gevonden om nieuwe middelen te identificeren.

De malaria parasiet heeft vele verschijningsvormen. De huidige geneesmiddelen zijn vooral gericht tegen de parasietvorm die aanwezig is in het bloed en daarbij ziekte veroorzaakt. Voor preventieve bescherming en om overdracht van de parasiet te voorkomen zijn deze middelen niet geschikt. 

Wetenschappers zijn daarom op zoek gegaan naar een geneesmiddel dat activiteit heeft tegen alle verschijningsvormen van de parasiet. Geïnspireerd door de complexe en diverse structuren van stoffen die in de natuur voorkomen werden in het lab stoffen gemaakt met gelijksoortige eigenschappen.

Op deze innovatieve manier vonden ze middelen die de parasiet op een tot dusverre onbekende manier konden elimineren. Om de brede activiteit van deze middelen te testen zijn deze in een aantal labs getest op activiteit tegen een grote verscheidenheid aan malariaparasietsoorten en verschijningsvormen. Het BPRC heeft een in vitro geneesmiddelen testsysteem ontwikkeld waarbij de activiteit van geneesmiddelen tegen ontwikkelende leverparasieten maar ook tegen slapende vormen, zogenaamde hypnozoieten, kan worden getest (http://www.bprc.nl/nl/artikel/nieuwe-methode-om-activiteit-geneesmiddelen-tegen-slapende-malaria-leverstadium-parasieten-te-testen). De middelen bleken actief in dit systeem.

Ook op andere levensstadia van de parasiet bleken de stoffen te werken. In muizen was één dosering al voldoende om malaria te genezen. Deze innovatieve manier van geneesmiddelen identificatie kan dus leiden tot de identificatie van nieuwe klassen geneesmiddelen die unieke eigenschappen hebben. Dit onderzoek dat het resultaat is van een groot samenwerkingsverband tussen diverse labs, waaronder het BPRC, is gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke blad Nature (http://www.nature.com/nature/journal/vaap/ncurrent/full/nature19804.html).