Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht

7 juli 2016

BPRC - 1. Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht

Saskia Burm is op 8 juni 2016 gepromoveerd op het onderwerp ‘Inflammasome-mediated activation of microglia’

Multiple sclerose (MS) is een neurodegeneratieve ziekte waarvan de oorzaak nog onbekend is. In de hersenen van MS-patiënten vormen zich laesies (een soort littekens), die symptomen zoals vermoeidheid en uitval van spieren veroorzaken. Hoewel de oorzaak van deze laesies nog onbekend is, is wel duidelijk dat het immuunsysteem betrokken is bij de ontwikkeling ervan. 

De onderzoeksresultaten van promovenda Saskia Burm laten zien dat een specifieke signaalstof van het immuunsysteem, IL-1β, mogelijk een rol speelt bij de ontwikkeling van laesies in de hersenen van MS-patiënten. IL-1β lijkt met name te worden gemaakt in een heel vroeg stadium van een zich ontwikkelende laesie. Verder ontdekte Burm verschillen in de aanmaak van IL-1β door microglia en macrofagen. Dit zijn verschillende immuuncellen met een vergelijkbare functie, die aanwezig zijn in MS-laesies.

Op basis van die ontdekking besloot Burm om de productie van IL-1β in microglia en macrofagen verder te onderzoeken in een kweekbakje. Uit deze studies concludeert ze dat er belangrijke verschillen zijn tussen hoe microglia en macrofagen om gaan met activerende signalen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze cellen onder normale omstandigheden blootgesteld zijn aan een andere omgeving. De microglia zijn altijd aanwezig in de hersenen, terwijl de macrofagen uit het bloed komen en alleen tijdens ziekte in de hersenen aanwezig zijn. Dit leidt tot weefselspecifieke aanpassingen van de immuunreactie in deze cellen.

Al het beschreven onderzoek is uitgevoerd in patientenmateriaal en met behulp van cel kweek methoden die op het BPRC zelf ontwikkeld zijn binnen de Unit Alternatives. Dit type onderzoek draagt hiermee niet alleen bij aan een beter begrip in de rol van microglia in de ontwikkeling van MS-laesies, maar ook aan de ontwikkeling en het gebruik van methoden waarvoor geen levende proefdieren nodig zijn. Daarnaast opent het nieuwe onderzoeksrichtingen voor het specifiek blokkeren van bepaalde celtypen om zo het ziektebeloop van MS te beïnvloeden.