Verhoogde productie van het immunologische stofje sCD14 na HCV infectie

1 september 2016

BPRC - 1. Verhoogde productie van het immunologische stofje sCD14 na HCV infectie

De darmflora is belangrijk voor het in stand houden van een goede immunologische balans. Dit gebeurt met name doordat kleine stukjes van de bacterien door de darmwand lekken waardoor zij zichtbaar worden voor het immuunsysteem. Dit proces wordt microbiële translocatie genoemd. Het immuunsysteem reageert hierop door een stofje te produceren dat sCD14 heet.

Bij HIV infectie neemt de permeabiliteit van de darmwand toe waardoor meer bacteriële producten worden doorgelaten. Hierdoor wordt de hoeveelheid sCD14 in bloed ook verhoogd. Bij chronische infectie en langdurig verhoogde bacteriële translocatie bestaat het gevaar op langdurige overstimulatie van het immuunsysteem. Hierdoor bestaat risico op immunologische uitputting.

Ook tijdens chronische HCV infectie zijn verhoogde concentraties sCD14 in het bloed gevonden. Echter, omdat chronische HCV infectie tevens de leverfunctie verstoort, is het niet duidelijk of de verhoging veroorzaakt wordt door schade aan de darm, of door verminderde functie van de lever. In tegenstelling tot mensen laten chimpansees geen verminderde leverfunctie zien als gevolg van chronische HCV infectie. Daarom zijn chimpansees uitermate geschikt om dit te bestuderen. 

In het verleden werd bij het BPRC onderzoek gedaan aan HIV of HCV geïnfecteerde chimpanzees. Hierbij zijn materialen als bloedcellen en serum opgeslagen. Met dit opgeslagen materiaal is nu verder onderzoek verricht.

Allereerst hebben onderzoekers van het BPRC onderzocht of bacteriële translocatie plaats vindt in chimpansees. In ingevroren bloedmonsters van HIV geïnfecteerde chimpansees vonden ze een sterk verhoogde hoeveelheid sCD14. Net als bij mensen met HIV infectie bleek dit veroorzaakt te worden door een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmwand.

In bloed van HCV geïnfecteerde chimpansees werd ook een verhoogde concentratie sCD14 gevonden maar in deze dieren ging dat niet gepaard met verhoogde permeabiliteit van de darm. Dit wijst erop dat de productie van sCD14 is verhoogd door de HCV infectie. De onderzoekers vonden aanwijzigen dat dit in de mens ook gebeurt.

De resultaten van dit onderzoek, gepubliceerd in the Journal of General Virology (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27534537), dragen bij aan een beter begrip van het ziekteproces van HCV infectie.