Zika virus onderzoek op het BPRC

29 augustus 2016

BPRC - 1. Zika virus onderzoek op het BPRC

Het BPRC werkt mee aan het onderzoek naar nieuwe vaccins en medicijnen tegen Zika virus infecties

Zika virus infectie bij de mens resulteert in de meeste gevallen in griepachtige verschijnselen, maar tijdens de recente grote uitbraak in Midden- en Zuid-Amerika is gebleken dat Zika virus infecties soms leiden tot een ernstige, acute ontsteking van het zenuwstelsel resulterend in verlammingsverschijnselen (het Guillain-Barré syndroom; GBS). Daarnaast is bij baby’s die geboren zijn bij vrouwen die tijdens hun zwangerschap geïnfecteerd zijn geweest met Zika virus, een toename geconstateerd van ernstige afwijkingen van het centrale zenuwstelsel (microcefalie), met als gevolg een grote kans op een ernstige verstandelijke handicap. Omdat de omvang van de huidige Zika virus epidemie nog steeds toeneemt, en vanwege het verband tussen Zika virus infectie en GBS en microcefalie, is de urgentie voor een vaccin of geneesmiddel tegen het Zika virus hoog.

De doelstelling van het BPRC is onderzoek te verrichten welke een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en vaccins tegen ziekten bij de mens. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van niet-humane primaten, maar alleen als hiervoor geen alternatieven beschikbaar zijn. In het kader van deze doelstelling zet het BPRC een Zika virus infectiemodel in resusapen op dat gebruikt wordt in het Zika virus vaccin onderzoek en onderzoek naar geneesmiddelen tegen dit virus.