CITES

De onderzoekers van het BPRC maken alleen gebruik van dieren die voor onderzoeksdoeleinden zijn gefokt en die bij voorkeur uit de kolonie op het BPRC afkomstig zijn. Alleen indien dit niet anders mogelijk is, worden in specifieke, uitzonderlijke gevallen apen betrokken van erkende fokcentra. Het importeren en exporteren van apen en materialen van apen is gebonden aan strenge regels en valt onder de CITES-overeenkomst voor de bescherming van uitheemse diersoorten die door Nederland is ondertekend.