ESF Subsidie

BPRC maakt in 2016 gebruik van de ESF subsidie die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingesteld. Deze subsidie richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid.  Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

esfBPRC heeft hiertoe een programma opgezet genaamd Veiligheid & Vitaliteit. Daarin valt een veelheid aan onderzoek en acties waarin de veiligheid van de werknemer, de dieren en de werkomgeving centraal staat. Het programma beperkt zich niet alleen tot 2016, maar zal blijven bestaan zolang daaraan behoefte is. Onderdelen van dit programma zijn onder andere:

esf
  • onderzoek naar werkplekken en werkomgeving;
  • bepaling van risico’s hiervan en benodigde aanpassingen;
  • het veiligheids- en risicobewustzijn van werknemers intensiveren;
  • het verder in kaart brengen van veiligheid en voorzorgsmaatregelen van het werken met diverse stoffen binnen het instituut.