Vragen over BPRC

Wat is het BPRC?

De stichting Biomedical Primate Research Centre (BPRC) is het grootste primatencentrum in Europa. Het is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat onderzoek doet naar ziekten die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

BPRC Rhesus aap

Waarom zijn er primatencentra nodig?

Medisch onderzoek kan nog steeds niet zonder het gebruik van dieren. Bij een deel van deze onderzoeken zijn apen de enige bruikbare proefdieren. In Nederland bepaalt de wet dat apen alleen als proefdier in een experiment mogen worden gebruikt als er geen alternatief voorhanden is. Gespecialiseerde primatencentra maken het mogelijk dat dergelijk onderzoek, waar een goede zorg voor proefdieren en wetenschap hand in hand gaan, gedaan kan worden.

Hoe wordt BPRC gefinancierd?

Om te waarborgen dat er voldoende middelen zijn voor het dierenwelzijn ontvangt BPRC jaarlijks financiële steun direct van de Nederlandse overheid. Verdere inkomsten worden verkregen door financiering van onderzoeksvoorstellen door internationale overheid instanties en liefdadigheid instellingen.

Wat is de organisatie struktuur van BPRC?

Eén gespecialiseerde afdeling is verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van de proefdieren.
De wetenschappelijke afdelingen houden zich bezig met biomedisch en preklinisch onderzoek (onderzoek dat nodig is voordat veelbelovende nieuwe medicijnen veilig in mensen kunnen worden getest) op gebied van virologie, immunobiologie, parasitologie, genetica, ethologie en alternatieven.