Vragen over Onderzoek

Waarom worden er (nog steeds) apen in biomedisch onderzoek gebruikt?

Voor wat betreft afstamming staan apen zeer dicht bij de mens. Deze nauwe verwantschap blijkt uit de onderstaande grafiek, waarin de genetische verwantschap tussen primaten wordt weergegeven. Sommige apensoorten zijn dan ook de enige dieren die door dezelfde virussen/parasieten geïnfecteerd kunnen worden als de mens. Een ander aspect is dat de nieuwe generatie geneesmiddelen en therapieën zeer specifiek en alleen werkzaam is in de mens of aap. Juist daarom wordt de veiligheid en effectiviteit van dergelijke vaccins/geneesmiddelen/behandelingsmethoden getoetst in apen, voordat zij in de mens kunnen worden gebruikt.

Zijn er alternatieven voor onderzoek met dieren?

Als er alternatieven zijn voor het gebruik van dieren bij een onderzoek, worden deze altijd gebruikt. Doordat onze kennis nog beperkt is, is het gebruik van dieren helaas noodzakelijk om veel complexe onderzoeksproblemen op te lossen. Om te controleren of dit inderdaad gebeurt, wordt elk voorgenomen onderzoek beoordeeld door een ethische commissie, die grondig bestudeert of alle mogelijkheden voor redelijke alternatieven zijn onderzocht. BPRC verricht ook onderzoek om alternatieven voor het gebruik van niet-menselijke primaten te ontwikkelen.

Doet BPRC cosmeticaonderzoek?

Nee, de Nederlandse wet op dierproeven verbiedt dit. BPRC verricht alleen onderzoek naar levensbedreigende ziekten bij de mens.

Op welke onderzoeksgebieden is BPRC actief?

BPRC verricht biomedisch onderzoek en gebruikt apen als proefdiermodel voor het bestuderen van ernstige ziekten bij de mens. Denk bijvoorbeeld aan infectieziekten als malaria, AIDS, hepatitis, tuberculose en auto-immuunziekten als reumatoïde artritis en multiple sclerose. BPRC is verder betrokken bij het onderzoek om orgaan transplantatie te verbeteren. Kennis die met dit soort onderzoek wordt verkregen, kan gebruikt worden om bedreigde apensoorten in het wild te helpen overleven.

Hoe gaat het onderzoeksprogramma van het nieuwe BPRC zich ontwikkelen?

De basis financiering maakt het mogelijk dat BPRC een koers gaat varen die meer op verbetering van kwaliteit dan op kwantiteit is gericht. Het aantal proefdieren wordt verminderd met de nadruk om meer informatie uit minder dieren te verkrijgen. BPRC besteedt, naast het op ziekte georiënteerde onderzoeksprogramma, veel energie aan onderzoek naar alternatieven voor dierproeven. Ook wordt er meer ethologisch onderzoek verricht (door observatie van de apen) om tot verbetering van hun leefomgeving te komen. Verder wordt onderzoek om de conservatie biologie (verbetering in de situatie van bedreigde diersoorten) te verbeteren gedaan.

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten?

BPRC heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van veilige orgaan- en beenmergtransplantatie protocollen gespeeld. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling en het testen van veilige vaccins tegen de belangrijkste infectie ziekten zoals hepatitis, AIDS (HIV), tuberculose en malaria. Recente doorbraken zijn de ontwikkelingen van modellen voor Multiple Sclerose en tuberculose. Belangrijke consequentie van onderzoek bij BPRC is dat mogelijk 'onveilige' geneesmiddelen en therapieën in een vroeg stadium ontdekt worden.

Zie ook BPRC Onderzoekresultaten en Onderzoeksresultaten.