Herbouw van het BPRC

Het bouwprogramma voor de verbetering van de huisvesting voor primaten is afgerond. Vier grote faciliteiten (R1, R2, R3 en R4) en een sociale huisvestingsfaciliteit voor Nieuwe Wereld (NW) apen zijn klaar en in gebruik. Alle apen van het BPRC genieten nu van hun nieuwe sociale leefomgeving. De gebouwen zijn door de aanleg van een volledig nieuwe infrastructuur met elkaar verbonden.

BPRC Buitenverblijf R4 opgeleverd
Buitenverblijf R4 opgeleverd

Een nieuw servicegebouw is medio 2006 in gebruik genomen.

De nieuwe huisvesting, die is ontworpen door deskundigen op het gebied van het gedrag en de behoeften van primaten, biedt veel ruimte en heeft zowel buitenverblijven als binnenverblijven voor alle dieren. Net als in het wild leven de dieren in sociale groepen, zodat ze op natuurlijke wijze met elkaar kunnen omgaan.

Zie ook BPRC Nieuwsarchief

BPRC overzicht nieuwbouw
Maart 2006, overzicht nieuwbouw

BPRC binnenkooien uitgevoerd met biovloer
NW-gebouw, binnenkooien uitgevoerd met biovloer