De Instantie voor Dierenwelzijn

De IvD controleert de gedetailleerde informatie die is verstrekt door de personen die het onderzoek gaan uitvoeren en de IvD beoordeelt voorgestelde wijzigingen van het protocol nadat het is goedgekeurd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er in de loop van een onderzoek nieuwe informatie beschikbaar komt die kan leiden tot betere wetenschappelijke resultaten of die het welzijn van de dieren in het onderzoek kan bevorderen (of beide), of dat er onverwachte problemen optreden waardoor de plannen moeten worden gewijzigd.

De missie van de IvD-BPRC is om in alle opzichten naar een optimaal welzijn van de proefdieren te streven, uitgaande van de principes van de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning), de intrinsieke waarde van de dieren en de actuele wettelijke bepalingen.