Nieuws

Pagina 4 van de 20.
In totaal zijn er 194 Nederlandse nieuwsartikelen.

29 augustus 2016
Zika virus onderzoek op het BPRC

Zika virus onderzoek op het BPRC


Het BPRC werkt mee aan het onderzoek naar nieuwe vaccins en medicijnen tegen Zika virus infecties

16 augustus 2016
BPRC ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2015

BPRC ANNUAL SCIENTIFIC REPORT 2015


We hereby present the BPRC 2015 Annual Scientific Report and show the research highlights of 2015.

4 augustus 2016
BPRC artikel in de schijnwerpers gezet door toonaangevend wetenschappelijk blad

BPRC artikel in de schijnwerpers gezet door toonaangevend wetenschappelijk blad


In vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Science en Nature worden wetenschappers geattendeerd op elders gepubliceerde studies die belangrijk wetenschappelijke inzichten hebben verschaft.

20 juli 2016
Pluripotente stamcellen: nieuwe mogelijkheden voor therapieën tegen multiple sclerosis (MS) getest in een MS-apenmodel

Pluripotente stamcellen: nieuwe mogelijkheden voor therapieën tegen multiple sclerosis (MS) getest in een MS-apenmodel


De ziekte MS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Huidige therapieën richten zich op het vertragen van de ziekte; genezing is helaas nog niet mogelijk. De ontwikkeling van nieuwe technologieën biedt nieuwe kansen. In nauwe samenwerking met BPRC wetenschappers hebben onderzoeksgroepen uit binnen- en buitenland voor de eerste keer in apen de mogelijkheden onderzocht van zo’n innovatieve technologie: het gebruik van geïnduceerde pluripotente stamcellen om schade aan zenuwbanen te herstellen.

19 juli 2016
Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen

Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen


Infectie met het Epstein Barr Virus (EBV) is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). Het is echter niet duidelijk waarom dit het geval is. BPRC onderzoekers denken, gebruikmakend van apenmodellen, een verklaring te hebben gevonden voor deze associatie.

8 juli 2016
Transparantie en openheid

Transparantie en openheid


Deze website heeft tot doel u te informeren over de ‘ins en outs’ van het BPRC. Wij willen dit op een open en transparante manier doen. 

8 juli 2016
Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland

Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland


De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de opdracht om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren.

7 juli 2016
Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht

Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht


Saskia Burm is op 8 juni 2016 gepromoveerd op het onderwerp ‘Inflammasome-mediated activation of microglia’

7 juli 2016
IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt

IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt


In de zoektocht naar nieuwe therapieën tegen multiple sclerosis (MS) is het belangrijk om te begrijpen welke stoffen een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte. Onderzoek aan hersenweefsel van MS patiënten en van resusapen met EAE (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) als diermodel voor MS leverde nieuwe inzichten op.

12 mei 2016
Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam


Op 10 mei 2016 verdedigde Sigrid Franke met succes haar proefschrift getiteld ‘A slow progressive marmoset model for idiopathic Parkinsons’s disease’.

Pagina   1 2 3 4 5 6 7 ...