Nieuws

Pagina 7 van de 22.
In totaal zijn er 220 Nederlandse nieuwsartikelen.

19 juli 2016
Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen

Infectie met een aan Epstein-Barr gerelateerd virus ontregelt het immuunsysteem van apen


Infectie met het Epstein Barr Virus (EBV) is een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). Het is echter niet duidelijk waarom dit het geval is. BPRC onderzoekers denken, gebruikmakend van apenmodellen, een verklaring te hebben gevonden voor deze associatie.

8 juli 2016
Transparantie en openheid

Transparantie en openheid


Deze website heeft tot doel u te informeren over de ‘ins en outs’ van het BPRC. Wij willen dit op een open en transparante manier doen. 

8 juli 2016
Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland

Het BPRC is opgenomen in de lijst met grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland


De Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van NWO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW de opdracht om een nationale strategie te formuleren voor investeringen in grootschalige onderzoeksinfrastructuren.

7 juli 2016
Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht

Promotie Saskia Burm bij de Universiteit Utrecht


Saskia Burm is op 8 juni 2016 gepromoveerd op het onderwerp ‘Inflammasome-mediated activation of microglia’

7 juli 2016
IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt

IL-1β, een eiwit dat belangrijk is in de ontwikkeling van MS, wordt voornamelijk in het centraal zenuwstelsel zelf aangemaakt


In de zoektocht naar nieuwe therapieën tegen multiple sclerosis (MS) is het belangrijk om te begrijpen welke stoffen een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte. Onderzoek aan hersenweefsel van MS patiënten en van resusapen met EAE (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) als diermodel voor MS leverde nieuwe inzichten op.

12 mei 2016
Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Promotie Sigrid Franke aan de Vrije Universiteit Amsterdam


Op 10 mei 2016 verdedigde Sigrid Franke met succes haar proefschrift getiteld ‘A slow progressive marmoset model for idiopathic Parkinsons’s disease’.

12 mei 2016
Verschillen in gevoeligheid voor de ziekte van Parkinson in de penseelaap

Verschillen in gevoeligheid voor de ziekte van Parkinson in de penseelaap


De ziekte van Parkinson (PD) is, naast de ziekte van Alzheimer, een van de meest voorkomende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Ofschoon leeftijd een belangrijke risicofactor is, is de precieze oorzaak nog steeds niet bekend. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol. Opvallend is dat niet iedereen PD ontwikkelt. Deels speelt een genetische component bij een kleine groep patiënten een rol, maar van het merendeel van de patiënten is de oorzaak voor het verschil in gevoeligheid voor PD grotendeels onbekend.

29 maart 2016
Nieuwe geneesmiddelen blijken Plasmodium vivax-type malaria te kunnen voorkomen, maar niet genezen

Nieuwe geneesmiddelen blijken Plasmodium vivax-type malaria te kunnen voorkomen, maar niet genezen


Meer dan de helft van het aantal malaria gevallen buiten Afrika wordt veroorzaakt door de malaria parasiet Plasmodium vivax. Een complicatie bij de behandeling vormt de aanwezigheid van slapende stadia in de lever die na weken tot jaren een nieuwe malaria aanval in het bloed en daardoor ziekte kunnen veroorzaken. Er is slechts één geneesmiddel na een lange kuur effectief tegen deze stadia. Dit middel heeft bij een grote groep mensen ernstige bijwerkingen. Wetenschappers werken daarom aan de ontwikkeling van nieuwe middelen tegen deze stadia.

4 maart 2016
BPRC vangt op verzoek 5 Java apen op

BPRC vangt op verzoek 5 Java apen op


Vijf Java apen die als verstekeling op een vrachtschip Nederland zijn binnen gekomen, zijn door het Ministerie van Economische Zaken permanent geplaatst bij het BPRC. Het BPRC is een kennisfaciliteit die beschikt over ruime dierverblijven waar de dieren sociaal zijn gehuisvest.

1 maart 2016
Nederlandse wetenschappers brengen regulerende DNA elementen van de hersenen in kaart

Nederlandse wetenschappers brengen regulerende DNA elementen van de hersenen in kaart


De menselijke genetische code kan ons veel leren over de evolutie van de mens. Vergelijking met de genetische codes van diersoorten die dicht bij de mens staan maakt het zelfs mogelijk om de ontstaansgeschiedenis van de mens verder te ontrafelen.

Pagina   ...  4 5 6 7 8 9 10 ...