Onderzoeksresultaten

Het onderzoek dat wordt verricht op het BPRC heeft inmiddels vele resultaten opgeleverd. Niet alleen in wetenschappelijk opzicht, maar ook met betrekking tot het toegepast onderzoek aan ernstige ziektes die bij de mens voorkomen is er vooruitgang geboekt. Bovendien heeft het BPRC onderzoek aan alternatieven nieuwe perspectieven laten zien in het kader van vervanging, verfijning en vermindering van dierproeven.
Een overzicht van de behaalde resultaten is in dit boekje te vinden: