Primatenonderzoekscentrum

Centra als het BPRC zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat het onderzoek met niet-menselijke primaten aan de hoogste eisen voldoet. Deze centra beschikken over alle deskundigheid die nodig is om het welzijn van de dieren te optimaliseren. Ook wordt de kennis ontwikkeld die nodig is om elk onderzoek zorgvuldig te plannen en uit te voeren, met zo weinig mogelijk dieren.

Daarnaast zorgt de aanwezige deskundigheid ervoor dat elk onderzoek het maximale rendement aan bruikbare informatie oplevert. Bovendien kunnen de aanwezige kennis van en inzichten in de onderzoeksmodellen ook worden gebruikt voor onderzoek om alternatieven te ontwikkelen. Hierdoor wordt het aantal vereiste proeven tot een minimum beperkt en wordt de kans groter dat in de toekomst minder dierproeven nodig zijn.

Zijn er alternatieven?