Samenwerking

Het BPRC vervult een belangrijke functie binnen het biomedische onderzoeksveld. Dit blijkt ondermeer uit de grote betrokkenheid bij verschillende grote EU programma's en precompetitief onderzoek. Naast partner voor biomedisch onderzoek biedt het BPRC ook een breed aanbod aan diensten aan, zoals diagnostiek en advies. Het uitgebreide wetenschappelijke programma van het BPRC in combinatie met de gedegen veterinaire kennis en specifieke kennis van niet-humane primaten biedt externe partijen unieke mogelijkheden onderzoek uit te voeren in gekarakteriseerde niet-humane primate modellen. Het BPRC staat open voor samenwerking binnen verschilende onderzoeksvelden, waaronder infectieziekten, immuun-gereleateerde ziekten, neuroscience en gedragsonderzoek. Voor wetenschappelijke samenwerking kunnen academische en industriele onderzoeksgroepen contact opnemen met ons via .

Informatie over onderzoeksmogelijkheden

Diensten