Virusziekten

Hepatitis

Hepatitisinfecties vormen wereldwijd een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Deze infecties hebben niet alleen directe gevolgen, ze veroorzaken ook vaak kanker in een later stadium. Een van de hoofdoorzaken van kanker als gevolg van hepatitis is besmetting met hepatitis-D virus. Dit is een virus dat alleen voorkomt in combinatie met hepatitis B. Onderzoek op het BPRC heeft geleid tot de eerste genetische karakterisering van het hepatitis-D virus.

Hepatitis B is een van de meest voorkomende en ernstigste vormen van hepatitis. Onderzoek op het BPRC heeft rechtstreeks geleid tot de ontwikkeling van het eerste veilige hepatitis B-vaccin dat is samengesteld uit recombinante eiwitten. Dit vaccin wordt nu wereldwijd gebruikt en heeft al miljoenen kinderen en volwassenen beschermd tegen besmetting, ziekte en dood.

Hepatitis A is ook een veelvoorkomende ziekte. Met behulp van proefdierenonderzoek op het BPRC is een combinatievaccin ontwikkeld dat bredere bescherming tegen hepatitis A en B biedt.

Hepatitis C is een andere ernstige vorm van hepatitis. De afgelopen jaren is het BPRC nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van een therapeutisch (postexpositie) hepatitis C vaccin. Onlangs is begonnen met het klinisch testen van dit vaccin.

Het BPRC heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van een genotypische methode voor de diagnose van hepatitisinfecties die worden veroorzaakt door andere virussen dan hepatitis A en hepatitis B. Vervolgens is dit diagnostische proces door de industrie verder ontwikkeld tot een gebruiksvriendelijk pakket. Dit pakket wordt nu algemeen gebruikt voor klinische toepassingen.

AIDS

Onderzoek bij het BPRC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzicht dat er een duidelijk verband bestaat tussen de virusbelasting (het aantal virusdeeltjes in het lichaam) en de kans dat iemand AIDS krijgt. Deze ontdekking wordt klinisch toegepast. Momenteel worden er klinische testen uitgevoerd met het HIV-1-vaccin, dat is ontwikkeld in samenwerking met de geneesmiddelenindustrie. De belangrijkste afweerreacties tegen HIV/SIV-infecties zijn gekarakteriseerd bij niet-menselijke primaten.

Deze informatie heeft bijgedragen tot een beter inzicht in de ziekte. Deze kennis is van essentieel belang voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingsmethoden. Door het BPRC is een concept ontwikkeld en getest waarin therapeutische vaccinatie wordt gecombineerd met antivirale geneesmiddelen. Na veelbelovende resultaten met dierproeven wordt deze combinatietherapie klinisch getest. Deze klinische testen zijn onlangs van start gegaan.

Er zijn nieuwe antivirale geneesmiddelen voor de behandeling van AIDS geëvalueerd. Een aantal van deze medicijnen wordt nu klinisch toegepast. Een belangrijk resultaat was ook dat de ontwikkeling van medicijnen met ernstige bijwerkingen werd stopgezet.

Onderzoek op het BPRC heeft fundamentele kennis opgeleverd over de belangrijke vraag waarom chimpansees geen AIDS krijgen, hoewel ze wel kunnen worden besmet met HIV. Wanneer bekend is waarom chimpansees immuun zijn voor AIDS, kunnen nieuwe methoden worden ontwikkeld om AIDS bij mensen te voorkomen.

Zie ook de huidige onderzoeksactiviteiten van het BPRC op het gebied van AIDS / HIV.