Welzijn

Binnen het BPRC wordt veel waarde gehecht aan dierenwelzijn en welzijnsverbetering.
Het uitgangspunt van goed welzijn is dat een dier de mogelijkheid heeft om zijn soortspecifieke en natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit zo goed mogelijk te bereiken.

BPRC Huisvesting voor resusapen
Huisvesting voor resusapen


Huisvesting

Een grote investering van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) heeft het BPRC in staat gesteld om in overleg met dierenwelzijnsexperts grote groepskooien te maken voor de fok van de dieren. Naast de grote sociale groepen in de fok heeft het BPRC grote kooien ontwikkelt voor de experimentele faciliteiten waarin dieren altijd sociaal gehuisvest worden. Daarnaast heeft het BPRC gedragsdeskundigen in dienst die zich bezighouden met de huisvesting en samenstelling van de sociale groepen.
Verrijking

BPRC Enrichment

Naast de grote kooien is verrijking van de leefomgeving een belangrijke methode om welzijnsverbetering te realiseren. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van vaste verrijkingsvormen die in het dierverblijf aanwezig zijn, zoals brandslangen, zitbalken en verschillende niveau's. Ook wordt gerouleerd met verrijkingsvormen zoals trapezes en spiegels. Bovendien wordt gebruik gemaakt van voedselverrijking. Zo krijgen dieren die onder een experimenteel protocol vallen iedere dag een item voedselverrijking aangeboden, variërend van ijsjes tot voedselpuzzels. Het BPRC streeft ernaar om de dieren op ieder moment van de dag van zo veel mogelijk omgevingsverrijking te voorzien. Er zijn daarom een aantal eisen gesteld in verschillende verrijkingsprogramma's, welke zijn opgesplitst per diersoort. Om al deze verschillende vormen van omgevingsverrijking overzichtelijk te maken voor zowel onze dierverzorgers als voor externe geïnteresseerden heeft het BPRC in samenwerking met EUPRIM-NET het 'Enrichment Manual for macaques and marmosets' gemaakt (te bestellen bij ). In dit handboek worden alle vormen van omgevingsverrijking, die binnen het BPRC voor de verschillende primatensoorten gebruikt worden, beschreven en uitgelegd.

In het verleden hebben verschillende organisaties materialen voor omgevingsverrijking geschonken (bijvoorbeeld oude tennisballen, banden, touwen, brandslangen). Deze materialen werden geschonken door organisaties zoals scholen, sportclubs en brandweerkorpsen. Het BPRC stelt schenkingen aan het fonds voor omgevingsverrijking nog steeds op prijs. Voor contact met het BPRC zie Contact & Route.

Training

In de laboratoriumomgeving wordt diertraining steeds vaker gebruikt om wetenschappelijke, veterinaire en diermanagementprocedures te verfijnen en te vergemakkelijken voor zowel dier als mens. Het BPRC gebruikt daarnaast diertraining als een onderdeel van het verrijkingsplan (zie boven). Door een dier te leren mee te werken tijdens het uitvoeren van verschillende procedures worden voor de dieren situaties en handelingen veel beter voorspelbaar, wat leidt tot stressvermindering en daarmee welzijnsverbetering.
Het BPRC gebruikt hiervoor Positive Reinforcement Training (PRT). Hierbij wordt gewenst gedrag beloond en ongewenst gedrag genegeerd. Deze methode is gebaseerd op het natuurlijke vermogen van dieren om te leren door ervaring (operante conditionering en is zeer effectief. Als hulpmiddelen bij het uitvoeren van de trainingssessies worden beloningen (bijv. pinda's of rozijnen), clickers en targets gebruikt.

De verrijkings- en trainingprogramma's nemen, samen met de uitvoering van een compleet programma voor de sociale huisvesting van alle dieren, een centrale plaats in bij het BPRC.