Assistent in Opleiding / Promovendus

Dutch

BPRC is een zelfstandig instituut dat door middel van wetenschappelijk onderzoek een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen levensbedreigende ziekten voor de mens en alternatieven voor dierproeven. Op onze website www.bprc.nl valt te lezen welke onderwerpen onze speciale aandacht hebben en hoe wij ons onderzoek verrichten.

Wij hebben binnen BPRC ruimte voor een

Assistent in Opleiding / Promovendus

Voor het tuberculoseonderzoek binnen BPRC hebben we een vacature voor een AIO/promovendus die voor een periode van 4 jaar de afweer tegen deze ernstige infectieziekte en de invloed van beschermende vaccinatie hierop, zal bestuderen.

Ons streven

Wereldwijd vormt tuberculose (TB) - het nadrukkelijkst als een longontsteking in (jong)volwassenen - nog steeds de meest bedreigende infectieziekte. Het enig beschikbare TB-vaccin heet BCG en blijkt slechts beperkt werkzaam. De meest effectieve behandeling die de verspreiding van Mycobacterium tuberculosis, de voornaamste verwekker van TB, kan doorbreken, schuilt in preventieve vaccinatie.

Onze kennis van mechanismen en correlaten van natuurlijke of BCG-geïnduceerde immuniteit schiet echter ernstig tekort. Hierdoor is de ontwikkeling van betere vaccins tegen TB grotendeels aangewezen op empirisch onderzoek en derhalve moeizaam en traag.

Het doel van het onderzoeksprogramma waar de AIO/promovendus aan zal bijdragen, is gericht op het vergroten van onze kennis van mechanismen en correlaten van beschermende immuniteit tegen TB. Het beoogde onderzoek moet leiden tot verdieping en verfijning van vaccinatie- en infectie-modelstudies, en de bespoediging van het speur- en ontwikkelingswerk naar verbeterde TB vaccinatiestrategieën in het algemeen.

Ons onderzoek

Het zwaartepunt van het onderzoek valt op de bestudering van de cellulaire immunologie rondom vaccinatie en infectie, in bloed, lymfeknopen, luchtwegen en longen. In onze aanpak stellen we macrofagen centraal die enerzijds de primaire doelwit-cellen zijn die geïnfecteerd raken en anderzijds een sterk regulerende (duale, paradoxale) rol spelen in het sturen van adaptieve afweer en het bewaken van homeostase door anti-inflammatoire mechanismen. Qua adaptieve afweer zullen we ons voornamelijk richten op de rol van lymphocyten, al dan niet door vaccinatie geactiveerd, en op de interactie tussen lymphocyten en macrofagen, al dan niet in de aanwezigheid van antigeen-specifieke antistoffen.

Wat we je bieden

Ben jij onze kandidaat, dan bieden wij een professionele en veelzijdige onderzoeksomgeving die is gericht op je persoonlijke ontplooiing en de vorming tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker in een internationaal onderzoeksveld.

Door wetenschappelijke rapportage en publicatie van onderzoeksresultaten werken we naar de afronding van een proefschrift ter ondersteuning van een promotie.

Wil je solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie en curriculum vitae aan de afdeling Peroneelszaken (e-mail: [email protected]).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dr. F. Verreck, telefoonnummer 015 284 26 57, of de afdeling Parasitologie, 015 284 26 40.

Jouw eigenschappen
  • Positieve houding t.a.v. het instituut en haar onderzoeksactiviteiten;
  • Assertief-constructieve houding en open communicatie in het algemeen;
  • Nauwgezet, met oog voor detail.
Jouw ervaring
  • Voltooide academische, medische of biomedische opleiding, of vergelijkbaar;
  • MSc graad, en enige specialisatie op het gebied van immunologie, microbiologie en/of infectieziektes;
  • Ervaring met flowcytometrie, celkweek en cellulair immunologische assays;
  • Affiniteit met data-analyse, statistiek en ondersteunende softwarepakketten;
  • Schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Engels en Nederlands.
Beschikbaar bij

Afdeling Parasitologie
40 uur/week