Bio-Bank; bank van onschatbare waarde

Image

De Bio-Bank van BPRC is de grootste non-humane primatenweefselbank van Europa. Hiermee stellen we onze materialen voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar aan derden. Een internationaal voorbeeld van het beschikbaar stellen van weefsel voor wetenschappelijk onderzoek volgens de hoogst mogelijke ethische normen.

Dit zijn onze vriezers. Ware schatkisten voor onderzoekers en andere wetenschappers van over de hele wereld. Deze grote units bevatten uniek materiaal, dat van grote waarde is voor onderzoeken buiten ons bereik.

In onze vriezers bewaren wij een breed scala aan biologisch materiaal, zoals weefsels, producten uit serum, bloed en DNA, RNA en B-cellen. Allemaal waardevolle materialen, beschikbaar voor andere onderzoeksinstellingen, bedrijven en instanties die zich bezighouden met biomedisch onderzoek. Onderzoekers vanuit de hele wereld kunnen een verzoek indienen om het materiaal te ontvangen, waarbij ze aangeven voor welk onderzoek het bestemd is.

Zeldzame en waardevolle primatenspecimen

BPRC stelt op deze manier zeldzame en waardevolle primatenspecimen beschikbaar, zowel voor intern gebruik als voor externe wetenschappers. Onze Bio-Bank kan dienen als alternatieve bron om wetenschappelijke ideeën en ziektemechanismen te onderzoeken, en om nieuwe bioactieve stoffen en biologische producten te testen. Met oog op zo min mogelijk ongerief voor de dieren én lagere onderzoekskosten. De Bio-Bank is dan ook géén commerciële activiteit; wij verkopen het materiaal niet, maar stellen het beschikbaar. Wij vragen slechts een vergoeding voor de gemaakte kosten, zoals voor opslag en verzending.

Fysieke plek

De Bio-Bank is een fysieke plek, onder leiding van onze veterinair patholoog, van waaruit we ons materiaal letterlijk versturen, enkele honderden keren per jaar. Uiteraard is alles netjes gecategoriseerd en gelabeld en is de achtergrond van alle dieren gedigitaliseerd. Die achtergrond van het materiaal is essentieel en dat maakt onze Bio-Bank zo uniek; omdat de dieren hier geboren worden en leven, weten we alles van ze. De veterinair patholoog beoordeelt of materiaal geschikt is voor opslag in een Bio-Bank en voor welke doeleinden.

Onderzoeksgroepen

BPRC verspreidt niet alleen materialen vanuit de Bio-Bank, maar soms ook direct via de diverse onderzoeksgroepen. Zoals gebruikelijk in de wetenschappelijke wereld stellen zij na een publicatie in wetenschappelijke media de informatie beschikbaar voor andere doeleinden.

Zichtbare resultaten

Via de Bio-Bank werkt BPRC indirect mee aan tal van uiteenlopende onderzoeken. Met de opgeslagen materialen wordt veel onderzoekswerk verricht. Zo zijn we via onze Bio-Bank ook betrokken geweest bij de karakterisering van bacteriële soorten in magen en worden de slokdarmen gebruikt bij diagnostisch werk.

Er is met onze hulp verder heel veel onderzoek geweest én gaande naar de ontwikkeling van hersenen en hersenfuncties; onderzoek dat niet altijd bij BPRC plaatsvindt, maar waar we dankzij ons materiaal wel aan bijdragen. Dat geldt ook voor het gebruik van onze bloedproducten, waarbij onderzoekers kijken naar de kruisreactiviteit van bepaalde geneesmiddelen, of wat de effecten zijn van bepaalde geneesmiddelen op bepaalde bloedcomponenten; die willen ze dan eerst in een kweekschaal testen voor ze overstappen op dierproeven.

Wezenlijke bijdrage aan de wetenschap

De Bio-Bank is het fysieke bewijs dat alle dieren die hier leven, te allen tijde een bijdrage leveren aan de wetenschap. Zelfs na hun dood, ook als zij hier niet in experiment gaan. Want materiaal dat na hun dood wordt afgenomen, kunnen we nog gebruiken. En dat stimuleert ook weer onderzoek zónder levende dieren!

 

TO TOP ^ << HOME