Onze rol in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

ImageAfbeelding: SDG Nederland

 

De maatschappij wordt aanhoudend geconfronteerd met een aanzienlijke toename aan onzekerheden op uiteenlopende gebieden. De Verenigde Naties hebben daarom een aantal duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. Nederland probeert deze ontwikkelingsdoelen te halen in samenwerking met partners in maatschappij en bedrijven. Waaronder BPRC. De doelen zijn te zien door op nevenstaand plaatje te klikken.

Op gebied van gezondheid zien we een kenmerkende toename van een aantal welvaartsziektes. Mensen leven langer. Maar tegelijkertijd lopen ze tegen meer meer uitdagingen aan waardoor de kans op ziektes groter wordt. Daarnaast heeft de COVID-19 pandemie uiterst zichtbaar gemaakt dat de komst van een nieuw virus de wereld kan ontwrichten.

BPRC is een belangrijke partner

Het derde duurzame ontwikkelingsdoel is goede gezondheid en welzijn. Voor een tweetal subdoelen, waar we zo meer over vertellen, is BPRC een belangrijke partner voor de Nederlandse overheid. Dat is gebleken tijdens de COVID-19 pandemie waarin we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een van de eerste coronavaccins, maar ook eerder bij de ontwikkeling van het vaccin tegen hepatitis dat onderdeel is van het rijksvaccinatieprogramma. Lees meer over onze onderoeksresutaten. Het doen van dierproeven hierbij is van groot belang. Dat is onderstreept door het onderzoek van de CCD over de inzet van proefdieren bij COVID-19 onderzoek.

BPRC werkt zelfstandig en in diverse verbanden samen aan maatschappelijke opgaven die groter en diffuser zijn dan wat een organisatie alleen kan bewerkstelligen. Die opgaven zijn:

  • het leveren van een substantiële bijdrage aan het voorkomen of genezen van levensbedreigende en ernstig invaliderende ziektes in de mens,
  • een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van alternatieven en proefdiervrije technieken,
  • opereren onder de hoogste (inter-)nationale standaarden voor dierenwelzijn en het bevorderen van de wetenschap op medisch gebied in het algemeen.

We doen daarmee ons uiterste best impact te maken op deze taken en bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het derde duurzame ontwikkelingsdoel

 De wetenschappelijke impact van BPRC raakt dit doel volledig; goede gezondheid en welzijn. We vormen hierbij een onmisbare partner op nationaal en mondiaal niveau om dit doel de bereiken. Hierbinnen raken we expliciet de eerder genoemde subdoelen:

  • 3.3 Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziektes, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden;
  • 3.8: Zorgen voor een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen.
Het twaalfde duurzame ontwikkelingsdoel

Naast het derde is ook het twaalfde een doel waarvoor BPRC zich inzet. De hoeveelheid afval dat BPRC door het werk produceert is groot. Dit afval dienen we bovendien grotendeels onder bijzondere omstandigheden af te voeren om mens en omgeving te vrijwaren van iedere besmettings- of vervuilingsrisico.

Meer weten:

TO TOP ^ << HOME