Apenmodellen voor MS vergeleken

16 Jan 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Schade in hersens resusaap lijkt op die in MS-patiënten

In de resusaap blijkt giftig zuurstof extreem veel schade te kunnen aanbrengen in de hersens. De manier waarop deze vormen van zuurstof vrijkomen, is deels anders dan bij de mens en marmoset-aap. De schadelijke gevolgen zijn echter even desastreus.

In de zoektocht naar behandelingen voor de ziekte multiple sclerosis (MS), zijn proefdiermodellen nog steeds hard nodig om te kunnen voorspellen of de geteste therapie zou kunnen werken in de mens.

Wat we al wisten

Inmiddels weten we dankzij ons onderzoek steeds meer over de processen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van MS. Sommige processen die belangrijk zijn voor MS, blijken niet op dezelfde manier voor te komen in knaagdiermodellen, zoals ratten en muizen. De vraag is nu of dit soort schadelijke processen bij apensoorten wel meer op de mens lijken. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om therapieën hiertegen te testen.

Eerder hebben BPRC-onderzoekers laten zien dat giftige vormen van zuurstof in een model voor MS in marmoset-apen kunnen zorgen voor schadelijke effecten in de hersenen. Dit proces lijkt zeer sterk op het proces in hersenen van mensen met MS. BPRC-onderzoekers hebben nu bekeken of dit mechanisme ook opgaat in een ander belangrijk proefdiermodel voor MS, de resusaap.

Wat we nu zien

De MS-achtige symptomen in resusapen kennen in eerste instantie een andere oorzaak dan bij mensen, de ziekte is immers kunstmatig veroorzaakt en er zijn andere celsoorten bij betrokken. Uiteindelijk leidt het wel tot dezelfde vorm van schade in de hersens. Omdat resusapen zo vatbaar zijn voor het giftige zuurstof, kunnen zij van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van therapieën, die erop zijn gericht deze schade teniet te doen. Grote kans dus dat een effectieve therapie tegen giftig zuurstof in resusapen ook werkt in mensen met MS.

Meer weten over dit werk?

Lees het wetenschappelijke artikel