Belangrijke verbetering in het COVID-19 onderzoeksmodel in apen

16 Aug 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

COVID-19 is in de eerste plaats een longziekte. Daarom richt COVID-19 onderzoek zich met name op het ziekteproces in de longen. Onderzoekers over de hele wereld gebruiken hiervoor CT-scans en zogenaamde longspoelingen.

BPRC beschikt over een CT-scanner die speciaal gemaakt is voor apen. Een CT-scanner maakt gebruik van röntgenstralen. Het 3D-beeld van de longen is het resultaat van een serie foto’s en kan schade aan longweefsel in beeld brengen.

Effect van longspoeling op CT

Bij een longspoeling wordt een klein beetje steriele vloeistof in de longen gebracht en weer opgezogen. De opgezogen vloeistof bevat virusdeeltjes en ontstekingscellen, en samen zegt dit heel veel over het verloop van de infectie. Het lukt alleen nooit om alle vloeistof weer volledig weg te zuigen uit de longen. De achtergebleven vloeistof kan een vertekend beeld geven op de CT. We weten dat bij mensen en honden na ongeveer 24 uur niets meer van de longspoeling op de CT te zien is. Gezonde longen zijn namelijk in staat om de achtergebleven vloeistof makkelijk te verwerken. Maar we weten niet zeker of dit bij apen ook het geval is. Daarnaast kan SARS-CoV-2 infectie invloed hebben op de functie van de longen waardoor de achtergebleven spoelvloeistof moeilijker opgenomen wordt dan in gezonde longen.

Juiste combinatie van technieken?

Zowel CT als longspoelingen geven informatie over het verloop van de ziekte. Daarom zetten we ze tijdens een vaccinstudie graag allebei in. Omdat de kans bestaat dat ze elkaar beïnvloeden, en dus de uitkomst van het onderzoek, vroegen onderzoekers van BPRC toestemming aan de Instantie voor Dierenwelzijn om dit uit te zoeken. Want door de technieken op de juiste manier in te zetten verkrijgen we mogelijk meer informatie.

Betere onderzoeksresultaten

De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat ook bij apen de effecten van een longspoeling na ongeveer 24 uur niet meer zichtbaar zijn op een CT-scan. Echter, wanneer de longen met SARS-CoV-2 geïnfecteerd zijn, dan zijn de effecten na 24 uur vaak nog wel te zien. Het is dan moeilijker te onderscheiden welke effecten van de ziekte komen en welke veroorzaakt zijn door de longspoeling. Daarom is het erg belangrijk om tijdens een experiment heel goed te plannen dat er voldoende hersteltijd tussen de longspoeling en de CT-scan zit.

Deze informatie is van belang voor alle onderzoeksgroepen die longspoelingen en CT combineren tijdens COVID-19 onderzoek.

Het hele artikel is te lezen op de website van PLOS-One.