Bepaalde bloedfactoren hangen samen met veroudering

31 Mar 2023 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Ouder worden gaat gepaard met een hoop veranderingen in het lichaam. Veel van deze verouderingsprocessen laten een afdruk achter in de bloedsamenstelling. Eerder onderzoek heeft laten zien dat verandering van de bloedsamenstelling door bijvoorbeeld sporten of ouder worden ook effect heeft op verschillende organen, waaronder de hersenen. Een onderzoeker van het BPRC heeft bijvoorbeeld in eerder werk laten zien dat het behandelen van oude muizen met bloed van jonge muizen een positief effect heeft op hersenen en gedrag. Maar hoe verandert de bloedsamenstelling precies met veroudering in mensen?

Om deze vraag te beantwoorden hebben BPRC-wetenschappers gebruikt gemaakt van openbare datasets waardoor er informatie van ongeveer 5000 eiwitten in bloed van individuen tussen de 16 en 100 jaar vergeleken kon worden. Door informatie uit deze studies te combineren konden eiwitten worden geïdentificeerd die in de verschillende datasets op dezelfde manier verband bleken te houden met de leeftijd van de individuen. Deze eiwitten bleken geassocieerd te zijn met verschillende ouderdom-gerelateerde ziektebeelden zoals orgaan falen en dementie.

Leeftijd – niets meer dan een getal?

De hoeveelheid van deze eiwitten in het bloed bleek in veel gevallen ook een goede voorspeller te zijn van de leeftijd van de individuen. Voor enkelen was dit echter niet het geval. Een aantal personen zou op basis van hun bloed veel ouder, of juist veel jonger moeten zijn dan hun kalenderleeftijd. Om verder te onderzoeken waar dit verschil tussen de kalenderleeftijd en de biologische leeftijd vandaan komt, zijn er enkele kandidaateiwitten geselecteerd die mogelijk bijdragen aan het versnellen van veroudering, of die dit mogelijk af kunnen remmen.

Vervolgonderzoek bij BPRC om veroudering beter te begrijpen

De hersenen van apen bij BPRC lijken structureel, functioneel en op genetisch niveau sterk op het menselijk brein, waardoor ze een ideaal model zijn voor het bestuderen van hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer, maar ook voor het bestuderen van gezonde hersenveroudering.

Om te kunnen onderzoeken welke bloedfactoren bijdragen aan, of een goede merker zijn voor het verouderingsproces en gerelateerde hersenafwijkingen willen we bestuderen hoe de bloedsamenstelling van onze apen verandert met ouder worden en hoe dit lijkt op veranderingen bij mensen. Vervolgens kan er in de apen een link gelegd worden tussen de veranderingen in het bloed en het brein tijdens de veroudering. Hiermee hopen de BPRC-onderzoekers uiteindelijk factoren in het bloed te ontdekken die inzicht geven in veroudering van het brein waardoor er gericht kan worden gekeken naar biologische processen om zo therapieën te ontwikkelen om zo lang mogelijk gezond en cognitief fit te blijven.

Meer weten? Dit werk is hier te lezen.