Beurs voor hormoononderzoek tijdens de introductie en integratie van een nieuwe fokman

08 Jan 2024 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

We verzamelen speeksel door apen op een speekselswab te laten sabbelen. Links de man, rechts een vrouw.

 

Begin december heeft een van onze PhD studenten een beurs gekregen voor belangrijk hormoononderzoek bij makaken, dat erop gericht is introducties van fokmannen in een groep vrouwen en hun nakomelingen beter te doen slagen. Deze beurs wordt uitgereikt aan onderzoekers die actief zijn op het gebied van diergedrag.

De Dr. J. L. Dobberke stichting reikt de beurs jaarlijks uit. De Stichting is vernoemd naar dr. J.L. Dobberke, een onderzoeker van diergedrag. Het is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Onderzoeksdoel

PhD Studente Sophie Waasdorp zal met deze beurs hormoononderzoek uitvoeren met resus- en Java apen bij BPRC als onderdeel van haar promotieonderzoek. Het onderzoek is belangrijk, omdat ongeveer een kwart van de introducties niet slaagt en vaak gepaard gaat met agressie, verwondingen en stress.

Hormonen en stresslevels

Om dit percentage en de gevolgen ervan te verminderen, onderzoeken we middels gedragsstudies welke aspecten een rol spelen in het introductie- en integratieproces van een nieuwe man. Door informatie over verschillende hormonen te verzamelen kunnen we op een niet invasieve manier onderzoeken wat voor effect het introductiesucces heeft op onder andere de stresslevels van verschillende individuen. Het kan namelijk zijn dat sommige dieren hogere stresslevels hebben dan anderen tijdens een introductie. Ook zijn we benieuwd hoe andere hormonen die een rol hebben in het sociale gedrag veranderen gedurende de introducties.

Speeksel

We zullen voor dit onderzoek hormonen uit speeksel verzamelen, omdat we op die manier korte termijneffecten van bepaalde stappen in het introductieproces op de hormonen kunnen meten. We trainen de (toekomstige) fokman en enkele volwassen vrouwen uit de groep door middel van positive reinforcement training. Hierbij worden de dieren alleen beloond voor positief gedrag, zoals het sabbelen en kauwen op de speekselswabs (zie bovenstaande foto).

Vrijwillig

Dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis, waarbij de dieren zelf kunnen kiezen of ze mee willen doen. Met de resultaten uit ons onderzoek hopen we in de toekomst de introducties van mannen in fokgroepen nog beter te laten verlopen.