BPRC ‘levert’ nieuwste hoogleraar Universiteit Utrecht

13 Dec 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Jan Langermans op leerstoel ‘Welzijn van Proefdieren’

De Universiteit Utrecht heeft Jan Langermans van BPRC benoemd tot bijzonder hoogleraar Welzijn van Proefdieren. Dit is een nieuwe ‘leerstoel’ bij het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde. Langermans is en blijft werkzaam bij BPRC en is vanaf 1 november dit jaar een dag in de week in Utrecht om ‘zijn visie over het welzijn van proefdieren te kunnen verbreden en uitdragen’.

“Jan Langermans is een internationaal erkende expert op het gebied van dierenwelzijn en een prominente autoriteit in Nederland op het gebied van welzijn van proefdieren”, verklaart prof. dr. Hans Heesterbeek, hoofd van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij in dit persbericht van de Universiteit Utrecht.

De kersverse hoogleraar zelf is blij met zijn benoeming en zegt: “Proefdieren zijn nog steeds nodig in zowel veterinair als biomedisch onderzoek, én in het onderwijs aan studenten diergeneeskunde. Maar dan wel onder omstandigheden waarbij het welzijn van de dieren zo optimaal mogelijk is. Dat is belangrijk voor zowel de dieren als voor het onderzoek. Aan mij de taak de kennis hierover te vergroten en met studenten en onderzoekers te delen.”

Proefdieren verdienen expliciet aandacht

Dierenwelzijn en Proefdiergebruik waren in Utrecht voorheen gecombineerd in een leerstoel, maar worden dus nu verdeeld over meerdere leerstoelen op het gebied van Dierwelzijn en Welzijn van Proefdieren. Deze nieuwe leerstoel staat in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke taak die de faculteit voor zichzelf ziet om het welzijn van dieren te bevorderen, inclusief het hierin opleiden van toekomstige dierenartsen en onderzoekers. En daarbij past een actieve vakgroep op het gebied van dierenwelzijn.

Prof. dr. Hans Heesterbeek zegt daarover. “Wij richten ons op alle dieren, en speciaal op de dieren die een relatie hebben met de mens en menselijke activiteiten. De proefdieren verdienen daarbij expliciet aandacht, maar kregen die tot nu toe nog niet op het niveau van een leerstoel. Nu wel. Daar ben ik blij mee.”

Hoog aangeschreven instituut

Dat de verkozen hoogleraar uit de gelederen van BPRC komt, is geen toeval: ons instituut staat hoog aangeschreven als het gaat om kennis, koloniebeheer, huisvesting en verzorging van de dieren. We passen verfijnde technieken toe om het ongerief van de dieren zo veel mogelijk te beperken en voeren een transparant beleid op het gebied van dierenwelzijn. Allemaal vanuit de gedachte dat onze apen een zo aangenaam mogelijk leven verdienen, met zo min mogelijk stress en pijn. Die filosofie komt tot uiting in onze ruime verblijven, uitgebreide verrijkingsmogelijkheden en uitgekiende trainingsmethoden.

Bewustwording dierenwelzijn als speerpunt

Dr. Jan Langermans (9 mei 1960) voltooide in 1987 zijn studie biologie aan de Universiteit Utrecht en vijf jaar later behaalde hij zijn PhD (cum laude) aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij verbonden aan BPRC, en vanaf 2014 als adjunct-directeur. Hij heeft meer dan 94 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is betrokken bij een aantal Europese onderzoeksconsortia. Langermans is al actief in het masteronderwijs van de Universiteit Utrecht (biologie) en de Universiteit Leiden (proefdierkunde).

Zijn ambitie als bijzonder hoogleraar is het ontwikkelen van bewustwording van dierenwelzijn als speerpunt binnen het onderwijs. “Veel mensen zijn niet goed op de hoogte van de activiteiten die op dit gebied al worden toegepast en ontwikkeld. Ik wil die kennis graag uitdragen, en niet alleen in de organisatie van het onderwijs, maar in het hele onderzoeksveld. Het is ook belangrijk om politieke en maatschappelijke groeperingen hierin mee te nemen en bij te betrekken. Daaraan wil ik vanuit deze functie maximaal bijdragen.”

Lees hier het volledige persbericht van de universiteit van Utrecht over de benoeming van Jan Langermans als bijzonder hoogleraar Welzijn van Proefdieren.