De rol van apen in de medische wetenschap vastgelegd in twee boeken

19 Oct 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Jan Langermans (BPRC) en Huifang Chen (Université de Montréal) zijn beiden erkende autoriteiten op het gebied van biomedisch onderzoek in apen. Samen werkten ze aan een naslagwerk dat een uitgebreid overzicht biedt over de rol van apen in de medische vooruitgang.

Ondanks vele bemoedigende ontwikkelingen op het gebied van proefdiervrije innovaties zijn goed gedefinieerde diermodellen nog onmisbaar om fundamentele eigenschappen van ziekten bij de mens te bestuderen, en om nieuwe medicijnen en vaccins te ontwikkelen.

Apen als proefdiermodel

Hoewel apen slechts een klein deel vormen van het totaal aantal dieren dat wordt gebruikt in biomedisch en preklinisch onderzoek, zijn ze van groot belang als model vanwege hun nauwe verwantschap en gedeelde gevoeligheid voor veel menselijke ziektes. Onder redactie van Jan Langermans en Huifang Chen werden experts uit Europa, de Verenigde Staten en Canada uitgenodigd om de rol van apen als diermodel in hun respectievelijke vakgebieden te belichten.

Van ethiek tot de ziekte van Parkinson

In de uit twee delen bestaande reeks wordt achtereenvolgens een overzicht gegeven over de verfijning van het gebruik van apen in biomedisch onderzoek, ethiek en de wet- en regelgeving in Europa en worden de biologische basis-verschillen tussen mensen en apen besproken. Verder gaat men in op de waardevolle rol van apen in het onderzoek naar: histocompatibiliteitscomplex (MHC) afstotings-immunologie; stamcelbiologie; neuro- en gliogenese (regeneratie van hersencellen) in een ischemie-beroertemodel (herseninfarct); autoimmuun-ziektemodellen, orgaantransplantatie en onderzoek naar infectieziekten; virale ziekten; modellen voor de ziekte van Parkinson, neurodegeneratieve aandoeningen (aantasting van hersencellen) en onderzoek naar hart- en vaatziekten; transplantatie van eilandjes van Langerhans in de pancreas bij suikerziekte; oogziekte-onderzoek en neurofysiologie; transgene manipulatie; kankers; luchtwegaandoeningen; modellen in klinische en niet-klinische farmacologie; modellen voor longtransplantatie; en verouderingsonderzoek.

Ondanks dat de boeken zijn geschreven en samengesteld vóór het uitbreken van de SARS-CoV-2 pandemie geven de naslagwerken een goed overzicht over de essentiële rol van apen in biomedisch onderzoek. Deel 1 en deel 2 zijn beiden uitgegeven door NOVA Science publishers.