ERC Synergy Grant voor onderzoek naar slapende malariaparasieten

26 Oct 2023 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Richard Bartfai (Radboud Universiteit), Bert Windhorst (AmsterdamUMC) en Clemens Kocken (BPRC) hebben een Synergy Grant van de European Research Council (ERC) gekregen voor onderzoek naar hypnozoïeten, malariaveroorzakende parasieten die in een slapende toestand in de lever kunnen zitten. Het team wil inzicht krijgen in de wisselwerking tussen de parasieten en hun gastheer, zodat het mogelijk wordt om nieuwe medicijnen tegen malaria te ontwikkelen.

Het begrijpen van hypnozoïeten is van essentieel belang in de strijd tegen malaria, aangezien hun vermogen om zich verborgen te houden en vervolgens weer op te duiken, aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengt voor zowel de behandeling als de uitroeiing van malaria. Door hun ontoegankelijke locatie in de lever van mensen of apen is het onthullen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de slapende toestand en de reactivering van hypnozoïeten echter een onoplosbare uitdaging geweest voor wetenschappers sinds de ontdekking van hypnozoïeten in de jaren 80 van de vorige eeuw.

Parasieten opsporen

Met behulp van de ERC Synergy Grant zullen de onderzoekers geavanceerde technieken en een uniek apenmodel inzetten om deze parasieten in de lever te lokaliseren. Ze zullen biopten nemen en daarop uitgebreide moleculaire analyses uitvoeren om de relatie tussen de parasiet en de gastheer te onderzoeken.

De onderzoekers: "Door de parasieten in de lever zichtbaar te maken en te volgen in de tijd, kunnen we hun biologie daadwerkelijk begrijpen. Bovendien zullen we via moleculaire analyses inzicht verkrijgen in welke processen zowel bij de parasiet als de gastheer van cruciaal belang zijn voor de slapende toestand van de hypnozoïeten."

Triggers

De precieze triggers die hypnozoïeten ertoe aanzetten om uit hun slaaptoestand te ontwaken, zijn niet duidelijk. Factoren zoals de fysiologische omstandigheden van de gastheer, veranderingen in de omgeving en de specifieke cellulaire omgeving van de lever zouden een belangrijke rol kunnen spelen in dit proces.

De onderzoekers: "Ons uiteindelijke doel is om een beter inzicht te krijgen in de ingewikkelde wisselwerking tussen de parasieten en de gastheer. Deze kennis is van groot belang bij het ontwikkelen van effectievere strategieën om malaria te bestrijden en uiteindelijk uit te roeien."

 

Lees meer op de ECR website >