Geen selectie tegen nakomelingen met een beperkte variatie in het afweersysteem

14 Aug 2017 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Er zijn aanwijzingen dat partnerkeuze van mensen er onbewust op gericht is om voor een nageslacht te zorgen dat goed bewapend is tegen ziekteverwekkers. In de herkenning van ziekteverwekkers speelt een onderdeel van het afweersysteem, het Major Histocompatibility Complex (MHC), een belangrijke rol.

Hoe gevarieerder het MHC is, hoe meer verschillende ziekteverwekkers herkend kunnen worden en hoe beter je beschermd bent. Het MHC wordt geërfd van de ouders, een deel van de vader en het andere van de moeder. Niet alleen partnerkeuze, maar ook processen na de paring spelen mogelijk een rol voor een variabel en tegen een identiek MHC te selecteren. BPRC onderzoekers hebben onderzocht of ook bij de resusapen in de kolonie resusapen van het BPRC geselecteerd wordt voor een gevarieerd MHC.

Het bleek dat gevarieerde MHC combinaties niet vaker voorkwamen in de nakomelingen dan identieke MHC combinaties. Wel bleken bepaalde MHC combinaties vaker voor te komen dan anderen. Hierbij lijken de MHC onderdelen, die afkomstig zijn van vaders met MHC dat verschilt van dat van de moeder, vaker overgeërfd te zijn. Dit werk is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Molecular Ecology.