Geen transmissie, geen malaria

15 Apr 2024 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Malariaparasieten worden overgebracht door muggen. De geslachtelijke vormen van de parasiet zorgen in de mug voor voortplanting. Uiteindelijk komen de overdraagbare vormen van de parasiet in de speekselklieren terecht, klaar om nieuwe personen te infecteren via een muggenbeet. Zonder dit transmissieproces zou malaria niet voorkomen.

Kunnen we dit proces blokkeren en zo malaria bestrijden? Op deze vraag hebben we nog geen goed antwoord. Met name voor een belangrijke malariasoort, bekend als vivax-type malaria, bestaat er nog veel onduidelijkheid. Om dit te onderzoeken hebben onderzoekers van Radboud Universiteit en BPRC de krachten gebundeld. Ze ontvingen een ZonMW subsidie om met behulp van geavanceerde moleculaire technologieën te onderzoeken hoe de geslachtelijke stadia van vivax-type malariaparasieten zich vormen.

Kennis en hulpmiddelen

Tegelijkertijd willen we onderzoeken of het lukt de vorming van de geslachtelijke stadia in een kweekschaaltje te laten plaatsvinden. Dat zou het onderzoek enorm vergemakkelijken en proefdierexperimenten verminderen. Kortom, de kennis en hulpmiddelen die in dit project worden gegenereerd, zullen van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling van nieuwe manieren om deze dodelijke ziekte te beheersen en te elimineren.