Hersencelkweeksystemen van BPRC helpen immunologische reacties in kaart te brengen

20 Nov 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Binnen de Unit Alternatieven van BPRC werken we veel met kweeksystemen voor bepaalde typen hersencellen, de ‘microglia’. Deze cellen kweken we op uit hersenmateriaal van overleden dieren. Op die manier kunnen we zogeheten ‘immunologische reacties’ in het brein in kaart brengen. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de dieren niet zijn ‘geofferd’ voor het verkrijgen van het weefsel. Dit weefsel is dus ‘rest’materiaal.

In samenwerking met onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft BPRC - specifiek ingezoomd op één eiwit, dat VISTA heet. Dit eiwit speelt mogelijk een belangrijke rol in verschillende ontstekingsziektes, waaronder multiple sclerosis.

Wat gebeurt er met dit eiwit bij ontstekingen?

De hoeveelheid VISTA die microglia maken, bleek sterk gereguleerd te zijn. Wanneer we deze hersencellen bijvoorbeeld blootstelden aan ontstekingsopwekkers, stopten ze met het maken van VISTA. Verder onderzoek toonde ook aan dat in het hersenweefsel van mensen met multiple sclerosis VISTA waarschijnlijk minder aanwezig is dan in gezond hersenweefsel. Aan de andere kant leek in het weefsel van mensen met Alzheimer juist meer VISTA op de microglia te zitten. Bovendien konden de onderzoekers van het UMCG in muizen aantonen dat blootstelling aan onstekingsopwekkers ook bij deze dieren leidde tot minder VISTA.

Hoe VISTA het beloop van verschillende ziektes werkelijk kan beïnvloeden, is nog onduidelijk. Daar is meer onderzoek voor nodig. Een goede samenwerking tussen verschillende partijen met specifieke expertises is daarbij onmisbaar. BPRC kan vergaande kennis inbrengen op het gebied van proefdiervrije innovaties.

Meer weten? Lees hier het artikel.