Hersencellen van resusmakaken komen sterk overeen met die van mensen

26 May 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Onderzoekers van de Universiteit Groningen hebben in samenwerking met die van de Unit Alternatieven van BPRC in groot detail in kaart gebracht hoe een bepaald type hersencellen eruitziet in verschillende diersoorten. Ze hebben zich daarbij gericht op specifieke afweercellen van het brein, die microglia genoemd worden. Deze cellen hebben veel belangrijke functies, zowel in het gezonde brein als bij allerlei neurologische ziektes.

Om een goed beeld te krijgen, zijn er microglia uit de breinen van resusmakaken geïsoleerd die vanwege andere experimenten geëuthanaseerd werden. Nadat de microglia op een snelle manier opgezuiverd waren uit het brein, hebben we daar het erfelijk materiaal uit geïsoleerd en vervolgens bepaald welke genproducten aangemaakt werden. Dit RNA-expressieprofiel hebben we vervolgens vergeleken met dat van microglia van mensen, muizen en zebravissen.

Dit onderzoek heeft ons een aantal belangrijke dingen geleerd

Ten eerste dat microglia van de resusmakaak en van de mens zeer sterk op elkaar lijken. Dit is belangrijk omdat wij graag onderzoek willen doen waarvan de resultaten zo goed mogelijk vertaalbaar zijn naar de mens. Daarnaast konden we vaststellen dat muismicroglia meer verschilden van die van de mens, en zebravismicroglia nog meer.

Ten tweede hebben we een minimaal RNA-expressieprofiel kunnen bepalen dat microglia van al deze diersoorten kenmerkt. Dit sterk evolutionair geconserveerde profiel geeft inzicht in de celbiologische programma’s die belangrijk zijn voor de identiteit en functie van microglia in het brein. Het complete verhaal is hier te lezen.