Hersenonderzoek zonder dierproeven

03 Sep 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Nieuwe kweeksystemen voor bepaalde typen hersencellen

Het afsterven van zenuwcellen in het brein veroorzaakt ongeneeslijke ziekten als Alzheimer en Parkinson, die ook wel ‘neurodegeneratieve aandoeningen’ worden genoemd. Veel onderzoek richtte zich oorspronkelijk dan ook op deze zenuwcellen, maar de laatste jaren blijkt steeds meer dat een ander celtype een sleutelrol speelt bij het ziekteverloop: de immuuncellen van het brein (de ‘microglia’).

Onderzoekers van het BPRC hebben een overzichtsartikel geschreven over alle mogelijke manieren om deze microglia te bestuderen zónder daarvoor dierproeven te doen.

Celkweeksystemen met oog op nieuwe therapieën

Meer kennis over deze specifieke cellen is noodzakelijk voor het ontwikkelen van nieuwe soorten therapieën. In het laboratorium van verschillende onderzoeksinstituten, zoals BPRC, zijn celkweeksystemen ontwikkeld om de celbiologie van microglia te kunnen bestuderen. Met als grote voordeel dat dierproeven niet nodig zijn, en dat die systemen op termijn zelfs kunnen leiden tot vermindering en vervanging van proefdieren.

In het artikel besteden onze onderzoekers uitgebreid aandacht aan de (nieuwste) kweeksystemen - waaronder die van het BPRC zelf – en geven ze een overzicht over veel gebruikte cellijnen en over de mogelijkheden om stamcellen te gebruiken als uitgangsmateriaal om microglia te kweken. Ze bespreken ook hoe het mogelijk is om de kweeksystemen in de toekomst verder te optimaliseren.