Ieder pondje gaat door het mondje – Is dat ook zo bij apen of toch niet?

28 Oct 2022 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Voorspelt het gedrag van apen of ze dik worden? Dat was de vraag die onderzoekers van BPRC en de Universiteit van Utrecht zich stelden toen ze zagen dat overgewicht voorkwam bij ongeveer een kwart van de makaken gehuisvest bij BPRC. Het antwoord op deze vraag kan mogelijk helpen bij het verminderen van overgewicht en zou daarmee het dierenwelzijn verbeteren.

Kan gedrag voorspellend zijn voor overgewicht?

De dagelijkse voedselinname en beweging konden per aap worden ingeschat door de dieren nauwlettend te monitoren. Het was geen verrassing dat bij aanvang van deze studie de apen met overgewicht meer rustmomenten hadden en minder in beweging waren. Echter bleek de hoeveelheid voedselinname gelijk te zijn bij de dieren met een gezond gewicht en hun dikkere groepsgenoten. Met deze uitgangsobservaties werd de gewichtstoename van de apen gedurende een traject van 2 jaar gerapporteerd. De onderzoekers wilden graag weten waarom juist deze apen dik waren geworden en anderen niet, wat was er zo speciaal aan deze groep? Kan het gedrag in eten en beweging voorspellen of dieren aankomen en kan dus worden voorspeld welke dieren meer kans hebben op overgewicht?

De rangorde lijkt voorspellend

Tegen de verwachtingen in bleken voedselinname en de mate van beweging geen invloed te hebben op gewichtstoename. Daarentegen was de rangorde van een dier in de groep wel een bepalende factor. Het onderzoek toonde aan dat de apen die hoog in de rangorde staan gedurende het tweejarige traject sneller in gewicht toenamen dan de apen laag in de rangorde. Deze dominantere apen lijken dus meer kans te hebben op overgewicht. Hoe dit precies wordt veroorzaakt heeft nader onderzoek nodig, maar mogelijk spelen factoren zoals stress en de hormoonhuishouding hierbij een rol.

Meer weten? Zie het artikel.

Daarnaast leest u meer over deze studie in andere media of luistert u naar het interview met een BPRC onderzoekster op BNR Nieuwsradio.