Marmosets en hun kinderen: liever tweelingen dan drielingen

01 Mar 2019 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Wist je dat marmosets vaak tweelingen krijgen? En drielingen? Soms zelfs vierlingen?!

Deze aapsoort staat in de volksmond beter bekend als witoorpenseelapen. Deze kleine aapjes wegen gemiddeld 350 gram en ze wonen in stabiele, uitgebreide families. (In deze reportage brengen we in beeld hoe ze met elkaar wonen.) Meestal is er sprake van één monogaam broedend paartje, dat meestal tweelingen of drielingen krijgt.

Dat klinkt gezellig, zoveel kids!

Met tweelingen wel, maar met meer niet. Voor het vrouwtje is het extreem moeilijk om meer dan twee nakomelingen groot te brengen. Zij heeft maar twee tepels en kan niet genoeg melk produceren om drie of meer kinderen te onderhouden. Dus dat loopt helaas, zowel in de natuur als bij ons, vrijwel nooit goed af: een van de dieren sterft dan vaak. Deze situatie willen we in onze fokkolonie natuurlijk zien te voorkomen.

Daarom hebben we bestudeerd of we kunnen voorspellen of een moeder twee of meer kinderen op de wereld brengt. Welke factoren spelen dan een rol? Om hierachter te komen, hebben onze onderzoekers de geboortegegevens van de afgelopen negen jaar, in de BPRC marmoset-kolonie, onder de loep genomen.

Hebben jullie iets bijzonders ontdekt?

Zeker! Het blijkt dat moeders die zelf als tweeling zijn geboren ook meer kans hebben om te bevallen van een tweeling. En moeders afkomstig van een drieling hebben zelf meer kans op het krijgen van een drieling. We hebben ook ontdekt dat het aantal eerdere bevallingen en het gewicht van de moeder op het tijdstip van verwekking een rol speelt in het aantal nakomelingen per bevalling.

Leuk om te weten, maar wat hebben de marmo’s aan die wijsheid?

Dat we voor de fok in onze kolonie zo min mogelijk werken met moeders van drielingen. De kwaliteit van leven van marmosets in fokkolonies neemt toe met gezonde moeders die een grotere kans hebben op het krijgen van tweelingen in plaats van drielingen. Met andere woorden: meer tweelingen en minder drielingen in onze common marmoset-apenkolonie betekent een verbetering voor het dierenwelzijn!

Meer weten? Lees dit uitgebreide artikel (in het Engels)