Medische beeldvorming van longziekte in met coronavirus geïnfecteerde apen

14 Dec 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Sinds twee jaar geleden de pandemie uitbrak, zijn wetenschappers vanuit de hele wereld naarstig op zoek naar middelen om het coronavirus te bestrijden. Deze zoektocht heeft geleid tot een explosie aan kennis over dit nieuwe virus op vele fronten, ook op het gebied van medische beeldvorming.

Soms is het nodig om even een ‘pas op de plaats’ te maken en stil te staan bij wat er eigenlijk allemaal is onderzocht. Daarmee voorkom je dubbel werk en is er perspectief voor toekomstig onderzoek.

Beeldvormende technieken voor het coronavirus

Omdat we te maken hadden met een nieuw virus, wisten we niet precies waar het virus allemaal in het lichaam komt, en hoe het zich gedraagt. Een belangrijk hulpmiddel hierin is het gebruik van medische beeldvormingstechnieken, zoals PET-CT, CT en röntgenfoto’s maar ook echografie. Bovendien zijn deze technieken goed toepasbaar in onderzoek naar het effect van nieuwe therapieën tegen het coronavirus.

Medische beeldvorming in apen

Omdat (resus)apen veel anatomische, fysiologische en immunologische gelijkenissen hebben met de mens zijn ze veel ingezet om meer te weten te komen over het coronavirus. Hierbij is regelmatig gebruik gemaakt van beeldvormende technieken om te bepalen welke schade het virus toebrengt aan het lichaam. Zonder de dieren te hoeven opereren.

Een overzicht van beeldvormingstechnieken in apen

Samenwerking en kennisuitwisseling is essentieel in de wetenschap. Zodoende heeft de Bill & Melinda Gates Foundation een groep opgezet over medische beeldvorming bij apen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Hier zijn ook BPRC-onderzoekers voor gevraagd. Samen met wetenschappers uit de hele wereld hebben ze hun resultaten (en die van collega’s) op het gebied van beeldvormingstechnieken in met het coronavirus besmette apen op een rij gezet en met elkaar vergeleken.

Zicht op de effecten van het virus

Infectie met de huidige coronavirus-isolaten leidt meestal tot milde ziekteverschijnselen bij de dieren. Verschillende studies waarbij beeldvormingstechnieken werden toegepast lieten zien dat deze technieken bij uitstek geschikt zijn om nauwkeurig de gevolgen van het virus te karakteriseren, zelfs zonder dat er sprake is van ziekteverschijnselen. Ook is het met deze methodes mogelijk om op een onafhankelijke manier het effect van nieuwe therapieën tegen het virus te beoordelen.

Ruimte voor verbetering

De onderzoekers bemerkten wel dat er een grote variatie is in hoe beelden werden opgenomen en geanalyseerd. Ze adviseren dan ook nadrukkelijk een manier te zoeken om dit te standaardiseren, zodat de resultaten van studies onderling beter vergelijkbaar zijn. Reden temeer om goed te blijven samenwerken!

Meer weten? Het gepubliceerde artikel is hier te vinden.