Meer kennis van het MHC systeem van makaken

18 Aug 2017 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Het MHC systeem speelt een centrale rol in de herkenning van ziekteverwekkers. De meeste genen van het MHC systeem in de mens en apen zijn zeer variabel en kunnen, vooral in Oude Wereld apen zoals makaken ook nog eens in verschillende aantallen voorkomen. Bij het testen van nieuwe therapieën voor ziektes in proefdieren is het daarom belangrijk te weten hoe de variabiliteit en de aantallen aan MHC genen van deze dieren eruit ziet.

BPRC wetenschappers zetten zich samen met andere onderzoeksgroepen, o.a. uit de USA, in om het MHC van diverse makaak soorten in kaart te brengen. Hierbij is het aantal in kaart gebrachte varianten van bepaalde MHC genen inmiddels bijna verdubbeld. Dit werk liet ook zien dat bepaalde MHC genen in makaken in veel varianten en nog meer aantallen voorkomen dan in de mens. Het lijkt er dan ook op dat tijdens de evolutie in mens en makaak verschillende processen een rol hebben gespeeld in het genereren van variatie in het MHC systeem.

Ook hebben de onderzoekers een nieuwe methode ontwikkeld waarmee de genetische code van lange stukken DNA eenvoudiger kan worden bepaald. Ze gebruikten deze methode om het MHC van Java apen te karakteriseren waarbij ze een groot aantal nieuwe MHC genen en variaties vonden. Dit werk is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Immunogenetics.