In memoriam: Jaak M.J.J. Vossen (1937–2019)

08 May 2019 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Op 30 april jl. is prof. dr. Jaak Vossen overleden op de leeftijd van 81 jaar. Hij was vanaf 1968 als kinderarts en van 1979 tot 2002 als hoogleraar kindergeneeskunde met als leeropdracht pediatrische immunologie werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaak Vossen was één van de pioniers in het vakgebied stamceltransplantatie bij kinderen. Deze transplantaties worden toegepast voor de behandeling van ziektes van het bloedvormend orgaan (zoals leukemie, aplastische anemie en gecombineerde immuundeficiënties) alsmede levensbedreigende stofwisselingsziektes. Stamceltransplantatie was ontwikkeld in proefdieren in Rijswijk en werd in 1968 door een team van specialisten uit Leiden en Rijswijk voor de eerste maal in Europa met succes toegepast bij een kind met een zeer ernstige stoornis van het afweerapparaat.

Jaak Vossen werkte nauw samen met de onderzoekers van het Radiobiologisch Instituut TNO en later ook met onderzoekers van BPRC in Rijswijk. Met name de in Rijswijk ontwikkelde technieken voor de beheersing van de microflora vonden een plaats in Leiden onder leiding van Jaak. Zo ook de beschermende isolatie van de patiëntjes om infecties te voorkomen. Deze twee zaken vormden een onderdeel van de behandeling van de kinderen met een stamceltransplantatie voor eerdergenoemde ernstige ziektes. De samenwerking van Jaak Vossen met onderzoekers uit Rijswijk heeft geresulteerd in een aantal wetenschappelijke en klinische publicaties in internationale vaktijdschriften.

Jaak was een toegewijd arts met hart voor zijn patiënten en hun ouders, maar ook een gedreven onderzoeker en een geweldige collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Jacqueline, hun kinderen en familie.

Namens de (oud-)medewerkers van het Radiobiologisch Instituut en het Biomedical Primate Research Centre,

Peter J. Heidt