Minder dierproeven, meer dierenwelzijn

09 Oct 2020 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Minder dierproeven, meer dierenwelzijn. Dat is de titel van een artikel in ‘Vet Magazine’, een blad voor dierenartsen. In dit artikel belicht Jan Langermans, hoofd Animal Science van BPRC, hoe BPRC omgaat met dierexperimenten en dierenwelzijn.

Jan is niet alleen hoofd Animal Science, maar bezet sinds 2018 ook de leerstoel ‘Welzijn van proefdieren’ als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij ziet dierenwelzijn als een zeer belangrijk onderdeel van BPRC: “zolang we dierproeven als methode niet volledig kunnen vervangen, moeten we streven naar een zo hoog mogelijk welzijn van onze apen. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor de onderzoekskwaliteit”.

Elk dier telt

Het BPRC-onderzoek richt zich enkel en alleen op zeer ernstige, levensbedreigende ziektes bij de mens zoals o.a. malaria, TBC, HIV, griep en Parkinson. Momenteel wordt ook hard gewerkt aan mogelijke vaccins tegen corona. Vaak vormen de apen (makaken en witoorpenseelaapjes) de allerlaatste stap voordat een medicijn of vaccin op mensen wordt getest. Eerder in dat traject zijn dan meestal eerst ratten of muizen gebruikt die verder van de mens afstaan. Hoewel dit ethisch minder gevoelig ligt, benadrukt Jan dat wat hem betreft elk dier, ongeacht de diersoort, telt. Bij elk dierexperiment moet het nut en noodzaak ervan steeds zeer zorgvuldig worden afgewogen en moet het optimaal worden uitgevoerd. Dit alles is ook in de wet op de Dierproeven vastgelegd. Voor elk type experiment is een vergunning nodig en beoordeelt een dierexperimentencommissie of het belang van het onderzoek opweegt tegen het ongerief van de dieren.

De 3 V’s als leidraad

Belangrijk in het beleid van BPRC zijn de ‘3V’s: vervanging, vermindering en verfijning. Met vervanging en vermindering, bedoelen we het streven om dierproeven zoveel mogelijk te vervangen, en als dat niet kan te verminderen, door diervrije onderzoeksmethoden. Bij verfijning richten we ons erop het ongemak van de dieren zoveel mogelijk te verminderen en te zorgen voor zo goed mogelijke leefomstandigheden van de dieren. Tegelijkertijd kan dit ook leiden tot een vermindering van het aantal dieren. Door bijvoorbeeld imaging toe te passen in plaats van operaties kunnen we dieren langer volgen en zo meer informatie halen uit een experiment. Iets dat dus ook weer tot een vermindering leidt. Hier komt bij dat zo min mogelijk stress voor de dieren niet alleen prettig is voor de dieren, maar ook beter voor het onderzoek. Gestreste dieren hebben namelijk een verminderd immuunsysteem.

Meer weten over BPRC? Surf eens verder rond op onze website.

Het gehele artikel kunt u hier bekijken.

Foto: L. den Boer - ldbproduction.nl