Rara wat is dit?

17 Feb 2021 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Op het plaatje zie je een zogenaamde VAP, ofwel een vascular access point. Patiënten die chemotherapie krijgen worden vaak geprikt. Vaak prikken beschadigt de wand van het bloedvat. Daarom krijgen patiënten soms een VAP. Dankzij dit onderhuidse implantaatje kan een arts chemotherapie toedienen of juist bloed af nemen, zonder het bloedvat te beschadigen. Ook proefdieren kunnen baat hebben bij een VAP, bijvoorbeeld bloeddonoren.

BPRC heeft een aantal apen geselecteerd als bloedonor. Dit bloed gebruiken we op het lab voor divers onderzoek in het kader van vermindering en vervanging van proefdieren. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar malaria en het testen van medicijnen tegen diverse ziektes. Voor de apen betekent dit dat ze regelmatig een lichte narcose krijgen zodat dierverzorgers veilig bloed kunnen afnemen.

Kan dat niet anders?

Wat als we een VAP aanbrengen en de aap leren om zijn been uit te steken? Kunnen we dan bloed afnemen zonder narcose? Een goed idee maar voor het zover was ging er heel wat aan vooraf.

Maandenlange training

Trainen betekent niet dat we apen door een hoepel laten springen maar we trainen apen om zoveel mogelijk vrijwillig mee te werken aan biotechnische handelingen. Door de training worden de handelingen voorspelbaar voor de aap. Dit zorgt voor minder stress. Een aap trainen om vrijwillig mee te werken aan bloedafname begint met een been uitsteken in ruil voor iets lekkers. Daarna het been laten vastpakken door een dierverzorger en er een plastic spuit tegenaan houden. De laatste stap, een echte bloedafname zonder narcose, leek lang ver weg maar onlangs was daar de doorbraak. Eén van de donorapen bood vrijwillig zijn been aan en daarmee was de eerste bloedafname een feit.

Geen ongelimiteerde bloedafname

Voor mensen die bloeddonor zijn, zijn er strenge regels in hoe vaak en hoeveel je bloed mag doneren. Voor onze apen geldt dat ook. Uiteraard houden we goed in de gaten dat we dit niet overschrijden.

Meer dieren in opleiding

Zo werken we dus proefdiervrij als het kan, en daar waar het niet kan, zo diervriendelijk mogelijk. Inmiddels zijn we meer apen aan het opleiden om als bloeddonor te fungeren. Wie weet wat de toekomst ons nog brengt.