Reactie op berichtgeving Animal Rights

19 Dec 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Op 19 december sprak Animal Rights haar verbijstering uit over het feit dat de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) een vergunning heeft verleend aan BPRC voor biomedisch onderzoek met 188 apen gedurende een periode van vijf jaar.

BPRC heeft deze vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van onderzoek naar de ziekteprocessen en behandeling van malaria. Deze ernstige ziekte eist wereldwijd nog altijd zeer veel slachtoffers.

Op grond van wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische beoordeling

Een onafhankelijke Dier Experimenten Commissie en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) toetsen de aanvragen om dierstudies te mogen uitvoeren; zij beoordelen elke aanvraag zeer kritisch en zorgvuldig. De CCD heeft op grond van de wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische beoordeling besloten BPRC de vergunning te verlenen. Deze procedure is geheel conform alle wettelijke eisen voor het uitvoeren van dierproeven. Alle samenvattingen van de projecten zijn openbaar, en te vinden op de website van de CCD.

Op verzoek van de minister van OCW dient BPRC binnenkort een plan van aanpak in om het aantal dierproeven met apen bij BPRC met 40% te verminderen. Het aantal van 188 dieren dat in de verleende vergunning is toegestaan voor een periode van vijf jaar (gemiddeld veertig dieren per jaar), zorgt niet voor een toename van het aantal proefdieren en valt volledig binnen de kaders van het eerdergenoemde plan van aanpak.