Sensomotorische ritme neurofeedback als een additionele therapie voor Parkinson

09 Aug 2017 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Ondanks al het onderzoek naar neurodegeneratie, is er nog steeds geen optimaal werkend geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson. Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe behandelmethodes, zoals neurofeedback van de EEG-hersenactiviteit voor aandoeningen van de hersenen. Neurofeedback stimuleert compensatiemechanismen van de hersenen om ze aan te passen aan veranderende situaties, waaronder de ziekte van Parkinson.

In een, met een controlegroep gestandaardiseerd, onderzoek met Parkinson geïnduceerde penseel-aapjes, hebben we aangetoond dat niet-invasieve neurofeedback training van het EEG-sensomotorisch ritme (SMR), leidt tot een verminderde progressie van de ziekte en een verbetering van het therapeutisch effect van de klassieke L-DOPA-behandeling. Dit betekent dat SMR-neurofeedback, als een additionele therapie, het mogelijk maakt de L-DOPA-dosering te verlagen waardoor bijwerkingen worden beperkt. Dit is een belangrijke indicatie van de therapeutische kracht van SMR-neurofeedback als een aanvullende behandeling om de ziektesymptomen te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit werk is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Clinical and Translational Neurology.