Toename aantal ingezette apen voor biomedisch onderzoek in de Verenigde Staten

14 Dec 2018 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

In 2017 is het aantal apen dat in de Verenigde Staten is ingezet voor biomedisch onderzoek met 22% toegenomen ten opzichte van 2015.  Vorig jaar is in dit land gewerkt met het recordaantal van bijna 76.000 apen.

National Institutes of Health (NIH) verwacht dat het aantal apenstudies de komende jaren alleen maar zal toenemen. Mede door toenemend onderzoek met apen naar infectieziekten en hersenaandoeningen.

Belang apen in biomedisch onderzoek opnieuw bevestigd

Apen zijn belangrijk in het onderzoek om levensbedreigende ziekten en infectieziekten in de mens te voorkomen en behandelen. Het belang van apen in biomedisch onderzoek is recent opnieuw bevestigd door het Scheer rapport, geschreven in opdracht van de Europese Commissie.