Wat is normaal?

10 Feb 2023 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Bijna iedereen heeft wel eens bloed laten prikken om te bepalen of er afwijkingen te zien zijn die bijvoorbeeld duiden op een infectie. De uitkomsten worden daarbij vergeleken met ‘normaalwaardes’, waardes die gemiddeld in een gezonde populatie mensen voorkomen. Maar hoe zit dat eigenlijk in apen?

Om dit te onderzoeken hebben BPRC-wetenschappers bloed onderzocht dat werd afgenomen tijdens gezondheidscontroles van makaken tussen 2018 en 2021. Omdat de gezondheidscontroles jaarlijks plaatsvinden konden ze niet alleen monsters van grote aantallen dieren onderzoeken, maar ze konden ook de fluctuaties van waardes in dezelfde dieren gedurende langere tijd bepalen. De resultaten werden gepubliceerd.

Een berg informatie

In totaal werden de gegevens van meer dan 4000 bloedmonsters geanalyseerd. De grote verzameling aan gegevens maakte het mogelijk om de effecten van leeftijd, geslacht, gewicht/lengte, verdoving en huisvesting op de verschillende bloedwaardes te bestuderen. Diverse bloedwaardes bleken verband te houden met bovenstaande parameters.

Beter zicht op gezondheid en ziekte

Nu de ‘normaal’ te verwachten bloedwaardes van de apen bekend zijn (rekening houdend met de diverse (dier)kenmerken), kunnen dierenartsen en wetenschappers gezondheid en ziekte van dieren beter in de gaten houden. De opgedane kennis benadrukt bovendien het belang van uniforme huisvesting en verzorging van experimentele dieren, om de reproduceerbaarheid van experimenten te vergroten.

Meer weten? Het artikel is hier te lezen.