Wie krijgt het grootste stuk taart?

19 Nov 2020 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

Degene die het meest agressief of aardig is, of bijvoorbeeld degene die probeert de keuzes van anderen te sturen? Zowel mensen als apen (primaten) vertonen diverse vormen van complex sociaal gedrag. Onderzoekers van Universiteit Utrecht en BPRC stellen dat deze sociale complexiteit belangrijk is voor het verwerven van schaarse en gewilde middelen waarover concurrentie tussen leeftijdsgenoten bestaat, zoals eten, het beste speelgoed, ondersteuning, aandacht en het kunnen uitvoeren van favoriete bezigheden. Kortom: je zin krijgen.

Mensen en apen passen verschillende soorten sociaal gedrag toe om verschillende doelen te bereiken. Het soort gedrag dat wordt gebruikt, blijkt namelijk verband te houden met het doel. Zo lijkt agressief zijn het beste te werken bij het verkrijgen van goederen, zoals dus bijvoorbeeld het grootste stuk taart. Maar om hulp en ondersteuning te krijgen, kun je beter aardig zijn. Een derde type sociaal gedrag - iemand inspireren om jouw voorbeeld te volgen - is nieuw en is nog niet uitgebreid onderzocht. Het doel hiervan is je zin krijgen, en dan vermoedelijk vooral anderen ertoe overhalen mee te doen met wat jij leuk vindt.  

Veel overeenkomsten tussen mensen en apen

De onderzoekers zien sterke overeenkomsten tussen sociaal gedrag bij mensen en apen, maar door de methodologische verschillen is het lastig om goede vergelijkingen tussen beide te maken. De onderzoekers stellen dan ook dat met name biologen meer aandacht moeten besteden aan de manier waarop apen de verschillende soorten sociaal gedrag combineren, terwijl psychologen en pedagogen grondiger moeten onderzoeken wat de resultaten van dit gedrag zijn, vooral bij kinderen.

De publicatie over dit werk is hier te vinden.