Algemeen/wetenschappelijk directeur

Dutch

BPRC is een wetenschappelijk instituut dat onderzoek verricht om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor levensbedreigende ziektes in de mens. Op deze website is te lezen welke onderwerpen, naast alternatieven voor dierproeven, onze speciale aandacht hebben en hoe wij ons onderzoek verrichten.

Er zal in het derde kwartaal van 2024 bij BPRC een vacature zijn voor een

Algemeen/wetenschappelijk directeur

De directeur is bestuurder van BPRC. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie van het instituut en formuleert na intern overleg de strategie die de Raad van Toezicht vaststelt. De directeur is het boegbeeld van de organisatie en vertegenwoordigt het instituut onder andere in contacten met de media, universiteiten en het overleg met de overheid. Samen met de adjunct-directeur vormt hij/zij de directie van de organisatie. Hij/zij wordt bijgestaan door een manager “Finance en Facilities” en een hoofd Personeel en Organisatie. De directeur stuurt de afdelingshoofden aan, is voorzitter van “de council”, het overlegorgaan waarin alle afdelingshoofden zitting hebben, en voert het overleg met de OR.

De functie omvat het volgende
  • Als statutair bestuurder verantwoordelijk voor het management van het instituut.
  • Eindverantwoordelijk voor het wetenschappelijk programma.
  • Het onderhouden van relaties met universiteiten en researchinstituten in Nederland en daarbuiten, en met instellingen zoals KNAW en NWO.
  • Gesprekspartner voor de wetenschappelijke adviesraad. Directe betrokkenheid bij researchprojecten is mogelijk.
  • Rapporteert aan de Raad van Toezicht en zorgt daarbij voor tijdige en volledige informatievoorziening.
Salarisindicatie

De Wet normering topinkomens is van toepassing.

Solliciteren of meer informatie

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd een sollicitatie met motivatie en een CV te richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van BPRC en deze te sturen naar [email protected].
Voor meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met ons hoofd P&O, op het nummer 015 284 25 33.

Jouw eigenschappen
  • Een teamspeler en een communicatief vaardig netwerker met goede contacten op de voor het instituut relevante thema’s.
  • Heeft een onderbouwde visie op proefdieronderzoek, affiniteit met dierenwelzijn en de innovatieve ontwikkeling van alternatieven voor proefdieronderzoek.
Jouw ervaring
  • Een autoriteit op een voor BPRC belangrijk vakgebied binnen de biowetenschappen.
  • Meerjarige bestuurlijke ervaring en verbindende kwaliteiten.
  • De inzet van proefdieren voor het realiseren van de missie van het instituut krijgt frequent politieke aandacht. Het is belangrijk dat de directeur bekend is met de politieke verhoudingen in Nederland en kan inspelen op actualiteiten die daar spelen.
Beschikbaar bij

De directie