background

Onze services

We zijn altijd op zoek naar manieren om kennis te delen en samen te werken. Of u nu van plan bent materiaal op te vragen uit onze Bio-bank, of behoefte heeft aan diagnostische services.

De mogelijkheden
 • BPRC Bio-bank

  BPRC Bio-bank

  Bio-banken worden steeds waardevoller en populairder. Ze dienen als alternatieve bron om wetenschappelijke ideeën en ziektemechanismen te onderzoeken en om nieuwe bioactieve stoffen en biologische producten te testen. Dit leidt tot zo min mogelijk ongerief voor de dieren en de kosten blijven laag.

  De Bio-bank van het BPRC is de grootste non-humane primatenbank van Europa. Het streven is een internationaal voorbeeld te zijn van hoe men het best wetenschappelijk onderzoek uitvoert volgens de hoogste ethische normen. De Bio-Bank is gebaseerd op de principes van de 3V's: verfijning, vermindering en vervanging in primatenonderzoek.

  Het doel van de Bio-Bank is zeldzame en waardevolle primatenspecimen te leveren, zowel voor intern gebruik als voor gebruik door externe wetenschappers. Zij kunnen het materiaal aanwenden voor biomedisch onderzoek, alsmede voor onderzoek op gebied van conservatie studies.

  BPRC bewaart en distribueert een breed scala aan biologisch materiaal, inclusief weefsels, producten uit serum, bloed, DNA, RNA en B-cellen.

  Het materiaal kan verkregen worden door:

  • Ondertekening van een Material Transfer Agreement (MTA) formulier
  • Verstrekking van een CITES document voor buiten de EU
  • Betaling van de administratie- en verzendkosten door de ontvanger.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: [email protected].

   

  Image
  Meer informatie over het aanvragen van:

  Weefsel

  Bloedproducten

 • Diagnostiek

  Diagnostiek

  • Primate Viral Diagnostics

   Het Primate Viral Diagnostics laboratorium (PVD) doet diagnostisch onderzoek voor:

   • De gezondheidscontrole van het BPRC apenkolonies
   • Het ontwikkelen en behoud van de SPF-status van het BPRC fokkolonies
   • Andere centra in Europa en andere delen van de wereld welke apen houden

    

   Onze diensten voor derden omvatten een breed scala van serologische testen en moleculair-biologische testen voor virus infecties bij apen. Hieronder vindt u een overzicht van de tests die door ons kunnen worden uitgevoerd door ons.

   Serologie: (serum of plasma)
   Virus
   • STLV (Simian T-cel lymfotroop virus)
   • SIV (Simian Immunodeficiency virus)
   • SRV (Simian type D retrovirus)
   • SFV (Simian Foamy virus)
   • α-herpesvirus (inclusief herpes simplex viruses 1 en 2, monkey B-virus, en andere)
   • γ-herpesvirus (inclusief SaHV2)
   • VZV (Varicella Zoster virus)
   • EBV (Epstein-Barr virus)
   • CMV (Cytomegalovirus)
   • HAV (hepatitis A virus)
   • HBV (hepatitis B virus)
   • HCV (hepatitis C virus)
   • SV40 of polyomavirus
   • Influenza A en/of –B virus
   • Mazelen virus
   • Rabies virus
   • Pokken virus
   • WNV (West Nijl virus)
   • DENV (Dengue virus 1-4)
   • hMPV (humaan metapneumovirus)
   • RSV (Respiratoir syncytium virus)
   • LCMV (Lymfocytisch choriomeningitis virus)
   • Een extra bedrag wordt in rekening gebracht wanneer het serum of plasma niet goed is gescheiden, en extra behandeling nodig is.

    

   PCR en viruskweek
   • STLV PCR
   • SIV PCR en kweek
   • SRV type D, serotypes 1, 2 en 3 PCR
   • SFV PCR en kweek
   • α-herpes virus PCR en kweek
   • pan-herpes PCR 1 (detecteerd α-, β-, en γ-herpesviruses)
   • pan-herpes PCR 2 (detecteerd α-, β-, en γ-herpesviruses)
   • HBV PCR
   • pan-polyomavirus PCR
   • SV40 PCR
   • Influenza A/B PCR
   • Dengue virus PCR en kweek
   • West Nijl virus PCR en kweek
   • LCMV PCR
   • Verschillende andere PCRs kunnen worden uitgevoerd op aanvraag

    

   Alle PCRs kunnen worden uitgevoerd in combinatie met sequentie analyse van het PCR fragment.

   Voor meer details over de testen, kosten en voor de order informatie kunt u contact opnemen met: [email protected]

   Richtlijnen voor de verzending van monsters en benodgde vergunningen

   PVD hanteert strenge richtlijnen voor verzending van materiaal naar het BPRC. Neem voor informatie met betrekking tot deze richtlijnen, evenals informatie over benodigde vergunningen contact op met: [email protected]. Wanneer een pakket niet voldoet aan de door ons gestelde eisen, met inbegrip van de juiste adressering, zal PVD het niet accepteren en wordt het vernietigd.

    

  • Primate Bacterial and Parasitic Diagnostics

   The Primate Bacterial and Parasitic Diagnostics laboratory of the BPRC performs bacterial and parasitic diagnostics for the health screening of the BPRC colony.

   Culture
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp
   • Yersinia spp.
   • Campylobacter spp.
   • Escherichia coli O157
   • Other pathogenic bacteria (upon request)

    

   PCR
   • Entamoeba histolytica
   • Giardia lamblia
   • Trichuris trichiura
   • Helicobacter pylori
   • Mycobacterium avium

    

   Microscophy
   • Helminth eggs
   • Cysts

    

   For more details please contact: [email protected]

    

  • Tissue analysis

   The Pathology Department offers research and diagnostic pathology services for BPRC.

    

   For more details please contact: [email protected].

    

  Image
 • Conservatie Biologie

  Conservatie Biologie

  Niet invasief geïsoleerde DNA als een bron van genetische informatie, met het oog op:

  • Koloniemanagement van in gevangenschap levende primaten
  • Genetische typering van in het wild levende populaties

   

  Om diverse vragen te beantwoorden wordt DNA vaak gebruikt in moleculair biologische technieken zoals het testen van afstamming, koloniemanagement, forensisch en immunologisch gerelateerd onderzoek. Haren en ontlasting kunnen dienen als materiaal waaruit DNA geïsoleerd kan worden, zodat invasieve technieken, zoals bloedafname van een dier, kunnen worden vermeden. BPRC heeft technieken ontwikkeld met behulp van verschillende DNA-merkers, zogenoemde microsatellieten, waarmee bijvoorbeeld afstamming wordt bepaald en inteeltcoëfficiënten worden berekend. Andere merkers kunnen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over immunologisch beduidende genen. Deze informatie is belangrijk om bijvoorbeeld de weerstand of gevoeligheid tegen bepaalde ziekten en/of de invloed van parasieten op de genetische repertoire van bedreigde primatensoorten te definiëren.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: [email protected].

  Geselecteerde referenties

  Determining Mhc-DRB profiles in wild populations of three congeneric true lemur species by noninvasive methods.
  de Winter II, Qurkhuli T, de Groot N, de Vos-Rouweler AJM, van Hooft P, Heitkönig IMA, Prins HHT, Bontrop RE, Doxiadis GGM.
  Immunogenetics. 2019 Feb;71(2):97-107. doi: 10.1007/s00251-018-1085-z. Epub 2018 Oct 15.

  A quick and robust MHC typing method for free-ranging and captive primate species.
  de Groot N, Stanbury K, de Vos-Rouweler AJ, de Groot NG, Poirier N, Blancho G, de Luna C, Doxiadis GG, Bontrop RE.
  Immunogenetics. 2017 Apr;69(4):231-240. doi: 10.1007/s00251-016-0968-0. Epub 2017 Jan 13.

   

  Image
 • Samenwerkingen

  Collaborations

  Information on research possibilities

   

  Image

 

Let op! Elk verzoek voor weefsels van non-humane primaten, DNA, RNA, CDNA, bloed- / serum monsters of testen dient te worden vergezeld van een beschrijving van de doelstellingen van het project en de wijze waarop de gevraagde materialen of testen zullen worden gebruikt. BPRC behoudt zich het recht voor om een verzoek voor weefsels van non-humane primaten, DNA, RNA, CDNA, bloed- / serummonsters of testen af te wijzen indien een verzoek, naar het oordeel van BPRC, niet past in de doelstelling en beleid van BPRC.